Technik reklamy

Strona główna / Technik reklamy

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

  • geografia
  • język angielski

Kwalifikacje w zawodzie

  • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 
  • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

Praktyka zawodowa

  • 4 tygodnie w III klasie
  • 4 tygodnie w IV klasie

Jeśli interesujesz się światem mediów, reklamy i marketingu, w tym mediami społecznościowymi i myślisz o publikowaniu profesjonalnych materiałów w Internecie, to ta klasa jest dla Ciebie. Tutaj będziesz mógł rozwijać zmysł artystyczny, kreatywność, twórcze myślenie, otworzyć się na nowe doświadczenia. 

Geografia, która jest realizowana na poziomie rozszerzonym, pomoże Ci zdobyć szeroką wiedzę o świecie współczesnym i społeczeństwie, a nauka języka angielskiego pozwoli Ci przygotować się do matury, ale przede wszystkim pozwoli podnieść kompetencje w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Uczniowie uczestniczą w praktykach zawodowych dwukrotnie w cyklu kształcenia, łącznie w wymiarze 8 tygodni. Odbywają się one w przedsiębiorstwach branżowych, umożliwiających zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie.

Na przedmiotach zawodowych nauczysz się tworzyć teksty reklamowe i slogany, obsługiwać programy graficzne (Ilustrator, Photoshop), nauczysz się tworzyć znaki graficzne, logotypy, sygnety, tagline, i wykorzystywać różne techniki druku. Z nami zorganizujesz kampanię reklamową, akcję informacyjną i promocyjną, zdobędziesz umiejętność porozumiewania się w języku obcym w zakresie reklamy.

Częścią nauki praktycznej są wycieczki przedmiotowe do firm reklamowych, np. Wena w Oławie, Betadruk w Lizawicach, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego, do Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, warsztaty fotograficzne w AFA Wrocławskiej Szkole Fotograficznej.

Nasi uczniowie zdobyli wyróżnienie w konkursie Opracowanie kampanii promującej województwo dolnośląskie w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej jako region atrakcyjny do życia organizowanym przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu za projekt, spójną koncepcję kampanii, dobór środków do grupy docelowej i atrakcyjne przygotowanie projektu fanpage’a. 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł rozpocząć pracę jako agent reklamowy, acount menager, pracownik działu kreatywnego, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. kontaktu z prasą i kształtowanie opinii publicznych, copywriter, artdesigner, pracownik działu badań rynku, lub kontynuować naukę na kierunkach: zarządzanie reklamą, grafika reklamowa i multimedialna, zarzadzanie mediami i reklamą, branding w reklamie czy zarządzanie i marketing.

Skip to content