Klasa językowa

Strona główna / Klasa językowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

  • język polski
  • język angielski
  • język niemiecki

Przedmiot dodatkowy

  • komunikacja interkulturowa

Klasa językowa to nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Propozycję kierujemy do humanistów i „językowców”. Jeśli lubisz się uczyć języków obcych, przychodzi Ci to z łatwością, czytasz książki nie tylko po polsku, wybierz właśnie tę klasę. 

Język polski na poziomie rozszerzonym to nie tylko doskonałe przygotowanie do matury, ale także duża dawka wiedzy o literaturze i języku oraz szeroka gama umiejętności komunikacyjnych.  

Nauka języka angielskiego i niemieckiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu pozwoli Ci przygotować się do matury, ale przede wszystkim podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Język obcy w wymiarze rozszerzonym to doskonała okazja do opanowania go na dobrym poziomie, zyskania umiejętności nawiązania kontaktów oraz do ogólnego rozwoju. W trakcie nauki poznasz także techniki tłumaczeniowe, które możesz wykorzystać w każdym innym języku obcym. 

Nie możesz się zdecydować, jakie przedmioty rozszerzone wybrać? Wybierz języki obce! Na maturze możesz zdawać każdy przedmiot, nie tylko ten, którego uczysz się na poziomie rozszerzonym. 

Doskonała znajomość języka angielskiego przydaje się na każdym kierunku studiów, także na innych filologiach (niemieckiej, hiszpańskiej, słowiańskiej, romańskiej). Znajomość kilku języków zwiększa szanse na rynku pracy, pomaga w poznawaniu innych kultur, rozwija Wasze horyzonty, dlatego po skończeniu liceum i klasy językowej, będziesz mógł studiować, co zechcesz i gdzie zechcesz. 

Nauka w tej klasie otworzy przed Tobą możliwości studiowania na wielu humanistycznych i społecznych kierunkach studiów oraz perspektywę pracy w zawodach, takich jak: tłumacz, nauczyciel, stewardessa, przewodnik czy pilot wycieczek… 

Zajęcia dodatkowe – komunikacja interkulturowa, to oswajanie tego, co „obce”. Poznacie najczęstsze powody nieporozumień między ludźmi na tle różnic kulturowych, tzw. skutki wpadek językowych oraz zwyczaje językowe i społeczne ludzi z krajów obszaru anglo- i niemieckojęzycznego. Posłużą Wam do tego przykłady z tekstów, filmów i muzyki. 

Planujemy współpracę z uczelniami (wydziały filologiczne) i organizacjami, które wspierają międzynarodowe działania edukacyjne. 

Skip to content