Klasa dziennikarsko-filmowa

Strona główna / Klasa dziennikarsko-filmowa

Innowacja – Edukacja medialna i językowa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • język angielski

Przedmioty dodatkowe

  • edukacja medialna
  • edukacja informatyczno–medialna

Liceum dziennikarsko-filmowe to propozycja dla tych, którzy interesują się otaczającym światem, są wrażliwi na sztukę, lubią rozmawiać z innymi ludźmi oraz są gotowi skonfrontować się z kamerą.

W klasie realizowany jest autorski program zajęć z zakresu dziennikarstwa, edukacji filmowej, edukacji medialnej, reklamy, technik prezentacji i doskonalenia warsztatu pisania oraz edukacji informatyczno-medialnej.

Na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Te przedmioty pomogą Ci zdobyć szeroką wiedzę o świecie współczesnym, społeczeństwie i zachodzących w nim procesach oraz zbudować kompetencje krytycznego odbioru rzeczywistości.

Nauka języka angielskiego pozwoli Ci przygotować się do matury, ale przede wszystkim podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Pamiętaj, na maturze możesz zdawać każdy przedmiot, nie tylko ten, którego uczysz się na poziomie rozszerzonym. 

W trakcie nauki w klasie dziennikarsko-filmowej poznasz tajniki pracy dziennikarza, nauczysz się przygotowywać materiały prasowe oraz audiowizualne, dowiesz się jak przygotowuje się gazetę i serwis informacyjny. W kolejnych latach poszerzysz swoją wiedzę o filmie, staniesz przed i za kamerą. Poznasz także zagadnienia z zakresu prawa i etyki dziennikarstwa oraz z dziedziny reklamy.

Ważnym elementem jest budowanie świadomości dotyczącej siebie – podczas zajęć filmowych będziesz mógł spojrzeć na siebie „oczami” kamery, nauczysz się radzić z tremą oraz jak wykorzystać techniki prezentacji.

Częścią programu są wycieczki do lokalnych i regionalnych redakcji (Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie, Gazeta Wyborcza), spotkania i warsztaty z ciekawymi ludźmi, wycieczka filmowa do Łodzi.

Uczniowie klasy dziennikarsko-filmowej od lat uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, odnosząc duże sukcesy. Nasi absolwenci studiują dziennikarstwo i pracują w mediach.

Co Ty będziesz mógł robić po ukończeniu tej klasy? Możesz kontynuować naukę m.in. na kierunkach dziennikarskich czy prawniczych, a także komunikację wizerunkową, politologię, stosunki międzynarodowe, filologię polską lub public relations.

Skip to content