POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIUM i ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  W FORMIE STYPENDIUM i ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno –wychowawczych) oraz do 15 października 2022r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wszelkie niezbędne informacje i wzory wniosków znajdują się w poniższych załącznikach:

http://Stypendia – konto

http://Stypendium 1. Ogłoszenie

http://Stypendium 2. Wniosek dla ucznia

http://WYPRAWKA 1. Zarządzenie – wyprawka 2022-2023 R.

http://WYPRAWKA 2. Informacja dla składających wniosek o dofinansowaniu w ramach WYPRAWKI SZKOLNEJ 2022-2023

http://WYPRAWKA 3. WNIOSEK Wyprawka szkolna 2022-2023

Skip to content