Spis podręczników

Strona główna / Uczeń / Spis podręczników

Spis podręczników rok szkolny 2021/2022

Lista podręczników do klas I po SZKOLE PODSTAWOWEJ

LICEUM I TECHNIKUM

RELIGIA

Wydawnictwo WAM DROGI ŚWIADKÓW CHRYSTUSA W KOŚCIELE

nr AZ-4-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9 czerwca 2010 r.

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami. Klasa 1 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/1/2019
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 1 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/2/2019
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

JĘZYK ANGIELSKI

dla klasy 1 technikum (wszystkie klasy)  Podręcznik z serii ‘My Perspectives’ wydawnictwa Nowa Era.

Poziom podręcznika zostanie określony po przeprowadzeniu testów poziomujących.

dla klasy 1 LO

podręcznik z serii ‘High note’ wydawnictwa Pearson.

Poziom podręcznika zostanie określony po przeprowadzeniu testów poziomujących.

JĘZYK NIEMIECKI

Wydawnictwo Klett KOMPLETT PLUS. POZIOM 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA 4-LETNICH LICEÓW I 5-LETNICH TECHNIKÓW

Autorzy: G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak

PLASTYKA

Nowa Era SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

CHEMIA

Nowa Era TO JEST CHEMIA  chemia ogólna i nieorganiczna, zakres podstawowy

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

BIOLOGIA

Nowa Era BIOLOGIA NA CZASIE zakres podstawowy, cz.1 (wszystkie klasy oprócz klasy IG!!!)

Praca zbiorowa Biologia klasa 1 technikum żywienia i usług gastronomicznych IG

BIOLOGIA NA CZASIE zakres rozszerzony cz.1 Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

FIZYKA

Wydawnictwo WSiP Fizyka, zakres podstawowy Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda

MATEMATYKA

Liceum i klasy technikum kształcące w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy – zakres podstawowy

MATEMATYKA Z PLUSEM podręcznik do liceum i technikum, zakres podstawowy

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 964/1/2019

Technikum – klasy kształcące w zawodach technik mechanik, technik spawalnictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – zakres rozszerzony

MATEMATYKA Z PLUSEM podręcznik do liceum i technikum, zakres rozszerzony

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 964/1/2019

GEOGRAFIA

Klasa I liceum oraz klasy technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik reklamy

Oblicza Geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 973/1/2019)

Pozostałe klasy technikum

Oblicza Geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres podstawowy

Roman Malarz, Marek Więckowski Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 983/1/2019)

HISTORIA

Klasa 1 LO i Technikum po szkole podstawowej
Nowa Era, Poznać przeszłość 1, Zakres podstawowy, Marcin Pawlak, Adam Szweda

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

LO

Nowa Era, „W centrum uwagi 1”, ZAKRES ROZSZERZONY, Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

 

BRANŻOWA SZKOŁA I ST

JĘZYK POLSKI

Nowa Era “To się czyta” (szkoła branżowa) nr aprobaty: 1025/1/2019

BIOLOGIA

OPERON Biologia, podręcznik dla szkoły branżowej pierwszego stopnia Renata Szymańska, Beata Jakubik

MATEMATYKA

Nowa Era To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Wej, Babiański 967/1/2019

HISTORIA

OPERON Historia. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

GEOGRAFIA

Szkoła Branżowa klasa 1 Geografia 1. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Sławomir Kurek

Lista podręczników do klas II po SZKOLE PODSTAWOWEJ

LICEUM I TECHNIKUM

CHEMIA

Z chemii będzie kontynuacja (NIE KUPUJEMY podręcznika do klasy 2)

BIOLOGIA
WSZYSTKIE KLASY OPRÓCZ 2G

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/2/2020 Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia dla 2G
Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1010/2/2020 Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

GEOGRAFIA

DLA POZOSTAŁYCH KLAS oprócz 2H, 2R, 2LO

Nowa Era 2020 Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 983/2/2020

KLASY 2H, 2R, 2LO

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 973/2/2020

JĘZYK POLSKI

LO
Ponad słowami. Klasa 2 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/3/2020
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Technikum

Ponad słowami. Klasa 1 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/2/2019
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/3/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

HISTORIA

Historia kl.2 LO, Technikum – po szkole podstawowej Nowa Era, „Poznać przeszłość 2”, Adam Kucharski, Anna Niewęgłowska
WOS

Podręcznik do wos-u dla klasy 2 LO: „W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”
Nr dopuszczenia: 1035/2/2020 Autorzy: Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

FIZYKA

Wydawnictwo WSiP Fizyka 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydawnictwo OPERON Podręcznik – Podstawy przedsiębiorczości 1. Klasa 2. Zakres podstawowy. Liceum i technikum
Autorzy: Jarosław Korba, Zbigniew Smutek Numer dopuszczenia: 1018/1/2019

MATEMATYKA

KLASA 2M, 2GP

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej 963/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech
KLASA 2LO, 2GH, 2R

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej 964/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

BRANŻOWA SZKOŁA I ST

BIOLOGIA
Biologia cz.2 Wydawnictwo Operon, Beata Jakubiak, Renata Szymańska

GEOGRAFIA

Szkoła Branżowa klasa 2 Geografia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Sławomir Kurek

HISTORIA

Historia kl.2 , Szkoła branżowa – po szkole podstawowej Operon, Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Lista podręczników do klas III po SZKOLE PODSTAWOWEJ

CHEMIA

LO

– kontynuacja z klasy II

Technikum

TO JEST CHEMIA  cz. 2 poziom podstawowy Nowa Era

Podręcznik i Karty pracy

 

BIOLOGIA
LO

Biologia na czasie cz. 3 poziom podstawowy Nowa Era

Technikum

WSZYSTKIE KLASY OPRÓCZ 3G
Biologia na czasie cz. 2 Nowa Era – kontynuacja z klasy II

DLA 3G

Biologia na czasie cz. 3 poziom rozszerzony Nowa Era

podręcznik i karta pracy

GEOGRAFIA

DLA POZOSTAŁYCH KLAS oprócz 3H I 3LO

Oblicza geografii 3
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawca
Nowa Era, Numer dopuszczenia 983/3/2021 

GEOGRAFIA

KLASY 3H i 3LO

 Oblicza geografii 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Wydawca
Nowa Era, Numer dopuszczenia 973/3/2021

JĘZYK POLSKI

LO
Ponad słowami. Klasa 3 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter
Ponad słowami. Klasa 3 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

 Technikum

Ponad słowami. Klasa 2 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska
Ponad słowami. Klasa 3 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

HISTORIA

Historia kl. 3 zakres podstawowy Nowa Era, „Poznać przeszłość 3”

 WOS

podręcznik dla III LO „W centrum uwagi 3”

Autorzy: S. Drelich, A. Janicki, J. Kięczkowska, A. Makarewicz- Marcinkiewicz, L. Węgrzyn- Odzioba

Poziom rozszerzony, Wyd. Nowa Era, nr dop. 1035/3/2021

FIZYKA

Fizyka 3 zakres podstawowy WSiP L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda

 

MATEMATYKA

KLASA 3R, 3M, 3GP

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej 963/3/2021

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

KLASA 3LO, 3GH

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

 

Klasy po GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące

  3D

Technikum

Technik mechanik

  3A 4A

Technik cyfrowych procesów graficznych

/Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 3C 4C

Technik organizacji reklamy

  3R 4R

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 3G 4G

Technik hotelarstwa

 3H 4H

Branżowa Szkoła I Stopnia

 3i

Podręczniki do języka polskiego z podziałem na typy szkół

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III D „Ponad słowami” klasa 3 M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy NOWA ERA 425/5/2014/2016
III A,C,G,H,R „Ponad słowami” klasa 2, część 2 E. Mirkowska – Treugut NOWA ERA 425/4/2013/2015
IV A,C,G,H,R „Ponad słowami” klasa 3 M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy NOWA ERA 425/5/2014/2016

Branżowa Szkoła I Stopnia

III i „Zrozumieć świat” 3 E. Nowosielska, U. Szydłowska NOWA ERA 584/3/2014/2016

 

Podręczniki do matematyki z podziałem na typy szkół

Liceum Ogólnokształcące

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III D Babiański i inni. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres podstawowy, cz. 3 Nowa Era 378/2/2014

Technikum

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III H,G, Babiański i inni. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres PODSTAWOWY, CZ 2 i 3 Nowa Era 378/2/2013,  378/3/2014
III A,C,R Babiański i inni. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres ROZSZERZONY, CZ. 2 i 3 Nowa Era 360/2/2013,  360/3/2014
IV H,G Babiański i inni. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres PODSTAWOWY, CZ. 3 Nowa Era 378/3/2014
IV A,C,R Babiański i inni. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres ROZSZERZONY, CZ. 3 Nowa Era 360/3/2014

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III i Babiański, K. Wej Matematyka dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz. 2 Nowa Era 573/2/2013

 

Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym z podziałem na typy szkół

Fizyka

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III A Braun, A. Seweryn – Byczuk, K. Byczuk, E. Wójtowicz Zrozumieć fizykę. Zakres rozszerzony cz. II 632/2/2013

Geografia

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III D Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik Geografia dla maturzysty. Zakres rozszerzony. Cz. III WSPWN Warszawa
III H Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat Geografia dla maturzysty. Zakres rozszerzony. Cz. II WSPWN Warszawa 610/2/2013

 Wiedza o społeczeństwie

Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia
III D W centrum uwagi. Zakres rozszerzony, cz. 2 Janicki, L. Czechowska, K. Święcicki Nowa Era 630/2/2014

Skip to content