Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Strona główna / Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Klasa

Nazwa zawodu

Termin praktyki

Liczba godzin

3GP

(wychowawca  E. Golańska)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

04.10 – 29.10.2021

140

3GH

(wychowawca M. Zaklukiewicz)

technik  żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa

04.10 – 29.10.2021

140

3AR

(wychowawca S. Sobczak)

technik reklamy/technik mechanik

02.11 – 30.11.2021

140

3RM

(wychowawca P. Nabiałczyk)

technik reklamy/technik mechanik

04.05 – 31.05.2022

140

3C

(wychowawca J. Danik-Kruk)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

04.05 – 31.05.2022

140

3HG

(wychowawca M. Królicka)

technik hotelarstwa/technik  żywienia i usług gastronomicznych

04.05 – 31.05.2022

140

Skip to content