Harmonogram praktyk zawodowych na rok szkolny 2020/2021

Strona główna / Harmonogram praktyk zawodowych na rok szkolny 2020/2021

Klasa

Nazwa zawodu

Termin praktyki

Liczba godzin

3HG

(wychowawca K. Rosińska)

technik hotelarstwa/technik  żywienia i usług gastronomicznych

01.10 – 28.10. 2020

160

3C

(wychowawca A.Biela)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

01.10 – 28.10. 2020

160

2AR

(wychowawca S.Sobczak)

Technik reklamy/technik mechanik

01.03 – 26.03.2021

140

3AR – A

(wychowawca E. Dębicka)

technik mechanik

04.05 – 24.05.2021

120

2C

(wychowawca J. Danik-Kruk)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

04.05 – 31.05.2021

140

2HG

(wychowawca L.Seredyńska)

technik hotelarstwa/technik  żywienia i usług gastronomicznych

04.05 – 31.05.2021

140

Skip to content