Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Był to pierwszy od kilku lat uroczysty apel, w którym mogli uczestniczyć wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej. W poprzednich latach organizację uniemożliwiły pandemia oraz budowa nowych warsztatów, która wykluczyła z użytku boisko szkolne.

Uczniom i nauczycielom towarzyszyli goście:
Wicestarosta Oławski Pan Witold Niemirowski
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Pani Magdalena Bronowicka – Romei
przedstawiciele 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, głos zabrali Dyrektor Maria Domaradzka, Wicestarosta Witold Niemirowski, żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej, którzy odczytali list Ministra obrony narodowej oraz Przewodniczący SU Krzysztof Moroz.

Ważną częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów pierwszych klas. Ślubowanie od przedstawicieli ośmiu klas rozpoczynających edukację w CKZiU przyjęła Dyrektor Szkoły Maria Domaradzka.

Ten rok będzie wyjątkowy z wielu względów. Nasi licealiści po raz pierwszy przystąpią do egzaminu maturalnego w nowej formule, jednocześnie pożegnamy uczniów ostatnich klas technikum po gimnazjum, zamykając pewien rozdział. Po gruntownym remoncie oddano do użytku salę gimnastyczną, a wkrótce rozpoczniemy naukę w nowo powstałym budynku warsztatów szkolnych, gdzie, w oczekiwaniu na profesjonalne wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, już teraz będzie odbywała się część lekcji.

Wierzymy, że rozpoczynający się rok szkolny będzie spokojny, bez nauki zdalnej i niespodziewanych zdarzeń. Wierzymy, że zrealizujemy nasze plany i spełnimy marzenia.

Powodzenia w NOWYM ROKU!!!

MF

Skip to content