Harmonogram praktyk

Strona główna / Uczeń / Harmonogram praktyk

Praktyki w technikum 2019/2020

 

Klasa Nazwa zawodu Termin praktyki Liczba godzin
2HG – H

(wychowawca K. Rosińska)

technik hotelarstwa 02.03 – 27.03. 2020 160
2AR – A

(wychowawca E. Dębicka)

technik mechanik 02.03 – 27.03.2020 160
2AR – R

(wychowawca E. Dębicka)

technik organizacji reklamy 02.03 – 27.03.2020 160
3AR – A

(wychowawca E. Hańczaruk)

technik mechanik 04.05 – 22.05.2020 120
3C

(wychowawca M. Lubkiewicz)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 04.05 – 29.05.2020 160
3G

(wychowawca J. Ambrozik – Haba)

technik żywienia i usług gastronomicznych 02.03 – 27.03.2020 160
3H

(wychowawca A.Dylewska)

technik hotelarstwa 04.05 – 29.05.2020 160