WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM

Zapraszamy do udziału w REGIONALNYM KONKURSIE Wolność – kocham i rozumiem organizowanym przez CKZiU we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oławie. Konkurs został zgłoszony na listę Kuratorium Oświaty.

Przypominamy zasady konkursu.

Prace we wszystkich kategoriach będą realizowane i oceniane indywidualnie.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy artystycznej zainspirowanej tematem wolności lub 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

  • fotografia (zdjęcia lub cykl zdjęć nawiązujących do tematu. Prace powinny być dostarczone w wersji tradycyjnej – w formacie co najmniej 15×21 cm oraz w wersji elektronicznej w formacie JPG),
  • praca plastyczna (np. projekt graffiti, plakat, akwarela, grafika, kolaż – praca powinna być zainspirowana tematem niepodległości, może być wykonana dowolną techniką i na dowolnym materiale; praca może być dostarczona w formie tradycyjnej lub na nośniku elektronicznym, jeżeli nie wpłynie to na jakość jej odbioru),
  •  prezentacja multimedialna (praca powinna być zainspirowana tematem i dostarczona na nośniku elektronicznym),
  • film  (autorski film zapisany w formie elektronicznej, nawiązujący do tematu; czas projekcji nie powinien przekraczać 10 minut; praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice; filmy mogą być realizowane za pomocą kamer, aparatów lub telefonów komórkowych), 
  • papeteria (projekt koperty i papieru listowego – praca może być wykonana dowolną techniką i na dowolnym materiale; pracę można dostarczyć w formie tradycyjnej lub na nośniku elektronicznym).

Odpowiedzi na wszystkie pytania dodatkowe można uzyskać w Szkolnym Centrum Informacji oraz u nauczycieli języka polskiego i historii.

Skip to content