Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021. Wraca kształcenie praktyczne

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021. Wraca kształcenie praktyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, forma nauczania na odległość została utrzymana do 3.01.2021 roku.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 30 listopada 2020 r. mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Skip to content