Uwaga!!! Zmiana harmonogramu pracy szkoły

Uwaga!!! Zmiana harmonogramu pracy szkoły

4.01 – 17.01

Ferie zimowe

Do 29 stycznia

do godz. 14.00

Wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas.

3 lutego

III ogólne zebranie z rodzicami

Skip to content