Ładowanie wydarzenia
  • To Wydarzenie minęło.

Podsumowanie projektu PO WER

6 czerwca /08:00 - 11:00

6 czerwca 2018 roku uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich przedstawią rezultaty swojego udziału w projekcie zawodowym.

Projekt realizowany jest od 01.09.2017 (czas trwania 18 miesięcy) i  obejmuje działania w trzech etapach. Pierwszy stanowić będą przygotowania do mobilności, które obejmą m. in.: czynności organizacyjne związane z ustaleniem z organizacjami przyjmującymi wysokiej jakości praktyk i realizacji projektu, nagłośnienie i rozpowszechnienie informacji o projekcie, dwa procesy rekrutacyjne do wyjazdów, przygotowanie kulturowo-językowe dla każdej z grup w ilości: po 20 godz. j. greckiego/włoskiego, 15 godz. j. angielskiego, 8 godz. przygotowania kulturowego, 10 godz. zajęć warsztatowych „Muzyka i kuchnia” (Grecja/Włochy), 10 godz. przygotowania pedagogicznego i 2 godziny dla bezpieczeństwa z policją. Drugi etap dotyczyć będzie realizacji mobilności: pobyt i odbycie wysokiej jakości praktyk zawodowych, w wybranych przedsiębiorstwach branżowych, zapewnienie opieki i wsparcia dla uczniów od etapu rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przed wyjazdem, w trakcie pobytu i odbywania staży, program pobytu z podkreśleniem poznania kultury docelowych krajów. Trzeci etap to działania następcze po zakończeniu mobilności: podsumowanie i zakończenie praktyk i projektu, uzyskanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów językowych, raportowanie, rozpowszechnianie i nagłaśnianie rezultatów projektu.

Szczegóły

Data: 6 czerwca
Czas: 08:00 - 11:00