Technik mechanik z innowacją mundurową

Strona główna / Szkoła / Nasze klasy / Technik mechanik z innowacją mundurową

 

Technikum mechaniczne to najstarszy kierunek w ofercie naszej szkoły. Pokolenia techników mechaników pracują w całej Polsce. Uczniowie realizują przedmioty zawodowe związane z konstrukcją maszyn, rysunkiem technicznym.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód i pierwszy krok na studia politechniczne. Ostatnio dużo mówi się o zapotrzebowaniu na rynku pracy na specjalistów z branży mechanicznej i metalowej związanej z projektowaniem, konstruowanim, budową, eksploatacją i naprawą maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Innowacja – Edukacja dla służb mundurowych z elementami ratownictwa medycznego

W ramach innowacji uczniowie poznają zasady pierwszej pomocy, przechodzą podstawowe szkolenie strzeleckie, odbywają zajęcia z samoobrony. Dodatkowo uczestniczą w obozach taktyczno – wojskowych, zawodach tematycznych, wycieczkach do jednostek służb mundurowych, obiektów wojskowych . Spośród uczniów klasy mundurowej wybierani są członkowie pocztu sztandarowego, którzy godnie reprezentują szkołę podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

Kwalifikacje

1) MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
2) MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka
 • język angielski

Praktyki

Uczniowie uczestniczą w praktykach zawodowych dwukrotnie w cyklu kształcenia, łącznie w wymiarze 8 tygodni. Odbywają się one w przedsiębiorstwach branżowych, umożliwiających zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie.

Czym zajmuje się technik mechanik?

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów,
 • oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,
 • organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

A co później?

Absolwent może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Wykształcenie średnie pozwala również na kontynuację edukacji m.in. na kierunkach technicznych.

 

Skip to content