Informacje rekrutacyjne

Strona główna / Kandydat / Informacje rekrutacyjne

Ważne komunikaty

Wszelkie pytania, wątpliwości i skargi dotyczące rekrutacji prosimy kierować osobiście TYLKO do przewodniczącej komisji rekrutacyjnej:

Magdalena Maziarz, pokój 29

lub ewentualnie do zastępcy: Teresa Domaradzka, pokój 27

 

Komisja rekrutacyjna nie udziela żadnych informacji o kandydatach telefonicznie.
W celu uzyskania informacji o wynikach należy sprawdzić je na indywidualnym koncie w systemie VULCAN
lub stawić się osobiście w punkcie rekrutacyjnym (kandydat lub rodzice kandydata).

 

Godziny pracy:

22.06.2018 (piątek) 9.00 – 15.00

25 i 26 06. 2018 – 9.00 – 15.00

Przyjmowanie dokumentów:

kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów, dwa zdjęcia

13.07.2018 (piątek) – 10.00 – 15.00

Publikacja list zakwalifikowanych

Przyjmowanie dokumentów:

oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów

Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy

16 i 17.07.2018 – 9.00 – 15.00

18 – 25.07.2018 – 11.00 – 14.00

Przyjmowanie dokumentów:

oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów

Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy

26.07.2018 (czwartek) – 10.00 – 15.00

Publikacja list zakwalifikowanych, ogłoszenie listy wolnych miejsc

Przyjmowanie podań do II naboru (oryginały dokumentów)

27, 30 i 31.07.2018 – 11.00 – 14.00

Przyjmowanie podań do II naboru (oryginały dokumentów)

31.07.2018 (wtorek) – 14.00

Publikacja list po weryfikacji

(osób zakwalifikowanych do dalszego postepowania rekrutacyjnego)

Informacja o przedmiotach rozszerzonych w poszczególnych klasach:
klasy rozszerzenia

Informacja pomocna przy liczeniu punktów rekrutacyjnych:
punkty-rekrutacyjne-2018

undefined