Podsumowanie konkursu GEO-PLANETA

Podsumowanie konkursu GEO-PLANETA

W poniedziałek 11 marca, podczas długiej przerwie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Geo-Planeta, organizowanego przez Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Upowszechnienia Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Konkurs odbył się w listopadzie, ale wyniki otrzymaliśmy na początku marca. Miał on na celu szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym). W konkursie wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy musieli  odpowiedzieć na 25 ogólnogeograficznych pytań testowych oraz opisać miasto Polski, które jest najbardziej atrakcyjny dla uczestnika, uzasadniając swój wybór.

Pomimo tego, że żaden z naszych uczniów nie został laureatem krajowym, najlepsi uczniowie z naszej szkoły zostali nagrodzeni drobnymi upominkami przygotowanymi przez szkolnego koordynatora konkursu, a wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom przesłany od organizatora.

Pierwsze miejsce w naszej szkole zdobył Wiktor Nowak uczeń klasy 4GP, drugie miejsce Michał Klukowski z klasy 3LO, trzecie miejsce ex aequo:  Oliwia Wróbel z klasy 2LO oraz i Kacper Tryba z klasy 3H.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator – Eliza Golańska

Skip to content