Odszedł Tadeusz Zawer – wieloletni dyrektor naszej szkoły

Odszedł Tadeusz Zawer – wieloletni dyrektor naszej szkoły

Dziś chyba mało kto pamięta, że szkołę nazywano „zawerówką”. Ta nieoficjalna nazwa pochodzi właśnie od nazwiska dyrektora, który wprowadził placówkę w lepsze czasy.

Z dzisiejszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Tadeusz Zawer był związany przez ogromną część swojego życia. Zanim stał się dyrektorem szkoły, sam był jej uczniem, a później nauczycielem.

Wspólna historia rozpoczęła się 1.09.1949 roku, kiedy jako uczeń pierwszej klasy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, rozpoczął naukę w zawodzie tokarz.

Dekadę później powrócił do niej. Początkowo pracował jako wychowawca internatu, następnie jako nauczyciel matematyki. Nie lubił stawiać ocen niedostatecznych. Chciał, aby każdy się nauczył, aby zaliczył przerobiony materiał. Nie lubił też pytać, szkoda mu było na to czasu. Za to często robił sprawdziany, które były dla niego bardzo ważne, ponieważ mógł śledzić tok myślenia ucznia.

W marcu 1979 roku Tadeusz Zawer objął stanowisko dyrektora i już od początku musiał zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem. We wrześniu nauka miała się rozpocząć w nowym budynku. Pozostało więc zaledwie kilka miesięcy, aby przygotować szkołę – zamówić ławki, tablice, krzesła, wykończyć toalety, a budowa nie była jeszcze zakończona. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, choć z tygodniowym opóźnieniem, uczniowie przenieśli się do nowej placówki.

16 października 1976 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki, placówka otrzymała sztandar i wzbogaciła się o odlane z brązu popiersie i armatę, które służą nam do dziś. W tym czasie także nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Od tego momentu szkoła pod skrzydłami dyrektora Zawera rozwijała się błyskawicznie – nawiązywano współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy, powstawały nowe kierunki kształcenia, a dzięki lepszym warunkom lokalowym i nowemu internatowi, naukę w Oławie pobierali uczniowie z całej Polski.

W 1986 roku Tadeusz Zawer przekazał funkcję Jerzemu Hadrysiowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi, ale pozostał w szkole i nauczał matematyki aż do 2001 roku. Jednak nawet po przejściu na emeryturę, pozostał serdecznym przyjacielem szkoły – uczestniczył w jubileuszach, ale też chętnie odwiedzał ją bez okazji. W 2016 roku był jednym z wnioskodawców o nadanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA OŁAWY”.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Tadeusz Zawer stał się autorytetem dla wielu pokoleń uczniów, niewątpliwie wpłynął na kształt szkoły i przyczynił się do jej rozwoju. W pamięci całej społeczności zajął wyjątkowe miejsce.

Skip to content