Praktyczna nauka biologii klasy 1Li

Praktyczna nauka biologii klasy 1Li

28 września klasa 1 LI wybrała się do Srebrnej Góry na terenowe warsztaty przyrodnicze „O czym szumią drzewa”. Zajęcia prowadziła Monika Szyrmer z Fundacji EkoRozwoju. Podczas przechadzki po leśnych ścieżkach, uczniowie i uczennice wypełniali karty pracy. Poprawne wykonanie zadań wymagało od młodzieży pomysłowości, uwagi i współpracy. Uczniowie uczyli się chociażby odróżniać dęby szypułkowe od bezszypułkowych oraz lipy szerokolistne od drobnolistnych, a także rozpoznawać ślady dzikiej zwierzyny. Po drodze klasa napotkała niektórych mieszkańców lasu, na przykład żuka i modliszkę. Licealiści zdążyli także przyjrzeć się z oddali Górom Bystrzyckim oraz twierdzy srebrnogórskiej, największej tego typu budowli w Europie, a wszystko to przy wspaniałej, słonecznej pogodzie.

Opiekę nad klasą sprawowali wychowawca Marcin Sawicki oraz Magdalena Chorąży.

zdjęcia: Milena Adamska, Marcin Sawicki, Magdalena Chorąży

Skip to content