MATURA – Przydział sal egzaminacyjnych!!!

MATURA – Przydział sal egzaminacyjnych!!!

MATURA – Przydział sal egzaminacyjnych!!!

Listy z nazwiskami absolwentów z ubiegłych lat i przydzielone dla nich gabinety

będą znajdowały się na drzwiach wejścia głównego do budynku szkoły.

JĘZYK POLSKI – poziom podstawowy

WEJŚCIE GŁÓWNE

SCI:

R05 A01 A02 A06 A07 A17 A18 A20 R03 R08 R10 R13 R14 R15 R16 R19 R22 R23

 SALA 52:

H25 oraz dwie osoby dodatkowe (absolwenci z ubiegłych lat) H20 H22 H23 H24

 SIŁOWNIA:

7 absolwentów z ubiegłych lat

KLASA 4G – 14 osób (według numerów w dzienniku)

WEJŚCIE PRZY ŁĄCZNIKU SALI GIMNASTYCZNEJ – OD STRONY BOISKA

SALA GIMNASTYCZNA

Proszę o podchodzenie do wejścia w kolejności wg ustalonego harmonogramu

KLASA 4C – OD GODZINY 8.00 (według numerów w dzienniku)

KLASA 3D – OD GODZINY 8.15 (według numerów w dzienniku)

KLASA 4H OD GODZINY 8.35

(według numerów w dzienniku)

H01 – H7

H8 – H11

H13

H15 – H19

H21

Osoby, które spóźnią się proszone są o ustawienie się na koniec kolejki

MATEMATYKA – poziom podstawowy

WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY

SCI:

R05 A01 A02 A06 A07 A17 A18 A20 R03 R08 R10 R13 R14 R15 R16 R19 R22 R23

SALA 52:

H25 oraz pięć osób dodatkowo (absolwenci z ubiegłych lat) H20 H22 H23 H24

SALA 42:

13 absolwentów z ubiegłych lat

SIŁOWNIA:

7 absolwentów z ubiegłych lat

KLASA 4G – 14 osób (według numerów w dzienniku)

WEJŚCIE PRZY ŁĄCZNIKU SALI GIMNASTYCZNEJ – OD STRONY BOISKA

SALA GIMNASTYCZNA

Proszę o podchodzenie do wejścia w kolejności wg ustalonego harmonogramu

KLASA 4C – OD GODZINY 8.00 (według numerów w dzienniku)

KLASA 3D – OD GODZINY 8.15 (według numerów w dzienniku)

KLASA 4H OD GODZINY 8.35

(według numerów w dzienniku)

H01 – H7

H8 – H11

H13

H15 – H19

H21

Osoby, które spóźnią się proszone są o ustawienie się na koniec kolejki

Skip to content