Poprawki 2019

Poprawki 2019

Egzaminy poprawkowe ze wszystkich przedmiotów odbędą się 28 sierpnia (szczegóły w wydarzeniach).

Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 20 sierpnia (więcej informacji w wydarzeniach).