Spis podręczników

Strona główna / Uczeń / Spis podręczników

Spis podręczników na rok szkolny 2024/2025

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I

LICEUM

1 LO

Język polski

“Sztuka wyrazu”. Klasa 1 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, GWO, Nr dopuszczenia: 1022/1/2019

autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński
“Sztuka wyrazu”. Klasa 1 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, GWO, Nr dopuszczenia: 1022/2/2019

autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel po przeprowadzeniu testów poziomujących.

Język niemiecki

Perfekt 1, podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Piotr Dudek, Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak, Wydawnictwo Pearson

Plastyka

Historia

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa podstawa programowa od 2022 r.

Wiedza o społeczeństwie

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Peisert ” W centrum uwagi 1″ Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era Nowa podstawa programowa od 2022 r.

Biznes i zarządzanie

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 1, Operon

Geografia

Nowe Oblicza Geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 1216/1/2024)

Biologia

Nowa Era BIOLOGIA NA CZASIE zakres podstawowy, cz.1, karty pracy ucznia cz. 1 EDYCJA 2024

 

Chemia

Nowa Era TO JEST CHEMIA chemia ogólna i nieorganiczna, zakres podstawowy Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz MrzigodPodręcznik cz.1 karty pracy ucznia cz. 1 EDYCJA 2024 nr dopuszczenia chemia ZP 1221/1/2024

Fizyka

Nowa Era: Odkryć fizykę, zakres podstawowy, może być nowa i stara edycja

Matematyka

MATeMAtyka 1, Zakres Podstawowy, Nowa Era, W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, E. Szmytkiewicz, K. Wej, nr dopuszczenia 971/1/2024/z1

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – Nowa era, nr ewidencyjny w wykazie MEiN 1189/2023

 

TECHNIKUM

Język polski

“Sztuka wyrazu”. Klasa 1 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, GWO, Nr dopuszczenia: 1022/1/2019

autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński
“Sztuka wyrazu”. Klasa 1 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, GWO, Nr dopuszczenia: 1022/2/2019

autorzy: Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska, Jolanta Manthey, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Jarosław Zaporowicz, Tomasz Zieliński

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel po przeprowadzeniu testów poziomujących.

Język niemiecki

Perfekt 1, podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Piotr Dudek, Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak, Wydawnictwo Pearson

Plastyka

Historia

Poznać przeszłość 1 Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa podstawa programowa od 2022 r.

Biznes i zarządzanie

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 1, Operon

Chemia

Nowa Era TO JEST CHEMIA chemia ogólna i nieorganiczna, zakres podstawowy podręcznik cz. 1, karty pracy ucznia cz. 1

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

EDYCJA 2024 nr dopuszczenia chemia ZP 1221/1/2024

Biologia

Klasa 1M, R, H, GP  EDYCJA 2024

Nowa Era BIOLOGIA NA CZASIE zakres podstawowy cz.1, karty pracy ucznia cz. 1

Biologia klasa 1G technik żywienia i usług gastronomicznych

BIOLOGIA NA CZASIE   EDYCJA 2024

zakres rozszerzony cz.1 i 2 Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, maturalne karty pracy cz. 1 i 2

Fizyka

Nowa Era: Odkryć fizykę, zakres podstawowy, może być nowa i stara edycja

Matematyka

Klasy technikum kształcące w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy 1H, G, R – zakres podstawowy MATeMAtyka 1, Zakres podstawowy, Nowa Era, W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, E. Szmytkiewicz, K. Wej, nr dopuszczenia 971/1/2024/z1

Technikum – klasy kształcące w zawodach technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – zakres rozszerzony 1M, 1GP

MATeMAtyka 1, Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era, W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, E. Szmytkiewicz, K. Wej, nr dopuszczenia 988/1/2024/z1

Geografia

Klasy technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik reklamy – 1H, R

Nowe Oblicza Geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 1216/1/2024)

Pozostałe klasy technikum 1G, M, GP

Nowe Oblicza Geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy Roman Malarz, Marek Więckowski Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 1212/1/2024)

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie – Nowa era, nr ewidencyjny w wykazie MEiN 1189/2023

BRANŻOWA SZKOŁA I ST

Język polski

Nowa Era “To się czyta” (szkoła branżowa), podręcznik do szkoły branżowej I stopnia, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, nr aprobaty: 1025/1/2019

Biologia

OPERON Biologia, podręcznik dla szkoły branżowej pierwszego stopnia Renata Szymańska, Beata Jakubik podręcznik cz. 1, karty pracy ucznia cz. 1

Matematyka

Nowa Era To się liczy! Część 1 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Wej, Babiański 967/1/2019

Historia

OPERON Historia. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

Geografia

Geografia 1. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Sławomir Kurek

Biznes i zarządzanie

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, część 1 i 2, Numer dopuszczenia MEN – 1203/1/2023, Operon

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół branżowych I stopnia. Barbara BONIEK, Andrzej KRUCZYŃSKI. “OPERON” 1061/2019.

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLAS II

LICEUM

2LO

Język polski

Ponad słowami. Klasa 1 część 2 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/2/2019
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/3/2020
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 2 ramowa 2022.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

„Poznać przeszłość 2”, Adam Kucharski, Anna Niewęgłowska, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy, nowa podstawa programowa 2022

Wiedza o społeczeństwie

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek ” W centrum uwagi 2″. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era, Nowa podstawa programowa 2022.

Biznes i zarządzanie

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 2, Operon

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy I.

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 973/2/2020

Biologia

STARA EDYCJA 2022

Nowa Era Biologia na czasie Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy podręcznik cz. 1 i 2, karty pracy ucznia cz. 1i 2

Chemia

STARA EDYCJA  2022

Nowa Era To jest chemia cz. 1 i 2, karty pracy ucznia cz. 1 i 2

Fizyka

Wydawnictwo WSiP Fizyka 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda

Matematyka

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej 964/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Informatyka

2LI

Język polski

Nowa Era

  • Ponad słowami 1. Część 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nr dopuszczenia:1014/2/2019, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska ( ten do użytku jesienią 2023),
  • Ponad słowami 2. Część 1, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nr dopuszczenia:1014/3/2020, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska,
  • Ponad słowami 2. Część 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nr dopuszczenia:1014/4/2020, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska.

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

„Poznać przeszłość 2”, Adam Kucharski, Anna Niewęgłowska, Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek ” W centrum uwagi 2″. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era, nowa podstawa programowa 2022.

Biznes i zarządzanie

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 2, Operon

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy I.

Nowa Era 2020 Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 983/2/2020

Biologia

STARA EDYCJA 2022

Operon Biologia zakres rozszerzony podręcznik cz. 2, maturalne karty pracy cz. 2

Chemia

STARA EDYCJA 2022

Nowa Era To jest chemia zakres podstawowy cz. 1 i 2, karty pracy ucznia cz. 1 i 2

Fizyka

Wydawnictwo WSiP Fizyka 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda

Matematyka

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej 964/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Informatyka

 

2L

Język polski

Ponad słowami. Klasa 1 część 2 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/2/2019
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/3/2020
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 2 ramowa 2022.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

„Poznać przeszłość 2”, Adam Kucharski, Anna Niewęgłowska, Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy I.

Nowa Era 2020 Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 983/2/2020

Biologia

Nowa Era Biologia na czasie Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy podręcznik cz. 1 i 2, karty pracy ucznia cz. 1i 2

Chemia

Nowa Era To jest chemia cz. 1 i 2, karty pracy ucznia cz. 1 i 2 (cz.1 – kontynuacja z klasy pierwszej)

Fizyka

 

Matematyka

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej 964/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

 

TECHNIKUM

Język polski

Ponad słowami. Klasa 1 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/2/2019
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 2 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA, Nr dopuszczenia: 1014/3/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Chemia

Z chemii będzie kontynuacja (NIE KUPUJEMY podręcznika do klasy 2) -Nowa Era To jest chemia część 1 + karty pracy ucznia część 1

Biologia

STARA EDYCJA 2022

Klasy 2M, H, GP, R Biologia na czasie podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Podręcznik cz. 1, karty pracy ucznia cz.1

Biologia dla 2G Biologia na czasie cz. 1 i 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, maturalne karty pracy cz. 1 i 2

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy I.

KLASY 2H, 2R Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 973/2/2020

DLA POZOSTAŁYCH KLAS Nowa Era 2020 Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa Nr dop. 983/2/2020

Historia

„„Poznać przeszłość 2”, Adam Kucharski, Anna Niewęgłowska, Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Fizyka

Wydawnictwo WSiP Fizyka 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda

Fizyka 2. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Edycja. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2020, 2023. Wydanie I. ISBN 978-83-02-21129-4

Biznes i zarządzanie

Klasa 1:

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 1, Operon, Numer dopuszczenia MEN – 1205/1/2023

Klasa 2:

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Biznes i zarządzanie, Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, część 2, Operon

Matematyka

KLASA 2M, 2GP

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej 963/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

KLASA 2G, H, R

Kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej
MATEMATYKA Z PLUSEM podręcznik do liceum i technikum, zakres podstawowy

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 964/1/2019

Matematyka z plusem 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej 964/2/2020 M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I ST

Język polski

“To się czyta!” Klasa druga Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, rok dopuszczenia 2020, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 1025/2/2020

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Biologia

Biologia cz.2 Wydawnictwo Operon, Beata Jakubiak, Renata Szymańska, zeszyt ćwiczeń cz. 2

Geografia

Szkoła Branżowa klasa 2 Geografia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia Sławomir Kurek

Historia

Historia kl.2 , Szkoła branżowa – po szkole podstawowej Operon, Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Matematyka

Nowa Era To się liczy! Część 2 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Wej, Babiański

 LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLAS III PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 LICEUM

3LO

Język polski

Ponad słowami. Klasa 2 część 2 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA,
Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 3 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

Ponad słowami. Klasa 3 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

„Poznać przeszłość 3”, Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Wiedza o społeczeństwie

  „W centrum uwagi 3”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3., Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, część 2, rok dopuszczenia 2020, nr dopuszczenia: 1018/2/2020

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy II.

Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Wydawca Nowa Era, Numer dopuszczenia 973/3/2021

Biologia

3LO

Biologia na czasie cz.3 poziom podstawowy Nowa Era, karty pracy ucznia cz. 3

Chemia

To jest chemia zakres podstawowy Nowa Era, podręcznik cz. 2, karty pracy ucznia cz.2

Fizyka

Fizyka 3. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2021. Wydanie III (2023). ISBN 978- 83-02-19549-5

Matematyka

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Informatyka

3LI

Język polski

Ponad słowami. Klasa 2 część 2 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony, NOWA ERA,
Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Ponad słowami. Klasa 3 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

Ponad słowami. Klasa 3 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

Historia kl. 3 „Poznać przeszłość 3”, Nowa podstawa programowa 2022, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, część 2, rok dopuszczenia 2020, nr dopuszczenia: 1018/2/2020

Geografia

Oblicza Geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 983/3/2021)

Biologia

STARA EDYCJA 2022

Nowa Era Biologia na czasie cz.2 i 3 poziom rozszerzony + maturalne karty pracy cz.2 i 3 (część 2 kontynuacja z klasy 2)

Chemia

STARA EDYCJA 2022

To jest chemia zakres podstawowy Nowa Era, podręcznik cz. 2, karty pracy ucznia cz.2

Fizyka

Fizyka 3. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2021. Wydanie III (2023). ISBN 978- 83-02-19549-5

Matematyka

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej

Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Informatyka

 

TECHNIKUM

Język polski

Ponad słowami. Klasa 2 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/4/2020
Autorzy: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska Ponad słowami.

Ponad słowami. Klasa 3 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Chemia

TO JEST CHEMIA poziom podstawowy Nowa Era Podręcznik cz. 2 i Karty pracy ucznia cz. 2

Biologia

WSZYSTKIE KLASY OPRÓCZ 3G

Biologia na czasie cz. 2 Nowa Era + karty pracy ucznia cz. 2

DLA 3G

Biologia na czasie cz. 3 poziom rozszerzony Nowa Era podręcznik i maturalne karta pracy cz. 3

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy II.

KLASY 3H i 3R

Oblicza geografii 3.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Wydawca Nowa Era, Numer dopuszczenia 973/3/2021

DLA POZOSTAŁYCH KLAS

Oblicza geografii 3Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawca Nowa Era, Numer dopuszczenia 983/3/2021

Historia

Historia kl. 3 zakres podstawowy Nowa Era, „Poznać przeszłość 3”, Nowa podstawa programowa 2022

Fizyka

Fizyka 3. Podręcznik.  Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2021. Wydanie III (2023). ISBN 978-83-02-19549-5

Matematyka

Uczniowie zostawiają podręcznik z klasy II oraz kupują do klasy III

KLASA 3M, 3GP

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej 963/3/2021Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

KLASA 3G, 3H, 3R

Matematyka z plusem 3. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, zakres podstawowy, część 2, rok dopuszczenia 2020, nr dopuszczenia: 1018/2/2020

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I ST

Język polski

“To się czyta!” Klasa trzecia Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Agnieszka Ciesielska

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Wiedza o społeczeństwie

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska „Wiedza o społeczeństwie” podręcznik do szkoły branżowej I stopnia, Wyd. Operon, nr dopuszczenia MEN – 1065/2019

Biologia

Operon, Biologia do szkoły branżowej podręcznik cz. 3, zeszyt ćwiczeń cz. 3

Geografia

Szkoła Branżowa I Stopnia: Geografia 3, Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, Sławomir Kurek, Wydawnictwo Operon (Nr dop. 1110/3/2021)

Matematyka

Nowa Era To się liczy! Część 3 Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Wej, Babiański

 LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLAS IV

 LICEUM

Język polski

Ponad słowami. Klasa 3 część 2 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/6/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

Ponad słowami 4
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/7/2022
Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Cisowska, Joanna Baczyńska-Wybrańska, Joanna Ginter

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
wydawnictwo: Nowa era
Autor Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

Wiedza o społeczeństwie

Lucyna Czechowska,  Sławomir Drelich „W centrum uwagi 4”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy III.

Oblicza Geografii 4, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh, Wydawnictwo Nowa Era (Nr. dop. w trakcie procedury MEiN)

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech
nr w wykazie MEN: 964/4/2022

Materiały uzupełniające i przygotowujące do matury podane zostaną we wrześniu

 TECHNIKUM

Język polski

Ponad słowami. Klasa 3 część 1 KONTYNUACJA
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/5/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

Ponad słowami. Klasa 3 część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/6/2021
Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

Ponad słowami 4
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nr dopuszczenia: 1014/7/2022
Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Cisowska, Joanna Baczyńska-Wybrańska, Joanna Ginter

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy
wydawnictwo: Nowa era
Autor Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

Wiedza o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz „W centrum uwagi 1″. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia: 1034/1/2019

Geografia

We wrześniu kontynuacja podręcznika z klasy III.

Klasa 4H i 4R: Oblicza Geografii 4, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh, Wydawnictwo Nowa Era (Nr. dop. w trakcie procedury MEiN)
Pozostałe klasy: Kontynuacja podręcznika z klasy 3: Oblicza Geografii 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, Wydawnictwo Nowa Era (Nr dop.: 983/3/2021)

Biologia

STARA EDYCJA 2022

Dla klasy 4G

Nowa era Biologia na czasie 3 i 4
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, maturalne karty pracy cz. 3 i 4
Pozostałe klasy:

Biologia na czasie 3
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, karty pracy ucznia cz. 3
Nr dopuszczenia: 1006/3/2021
Autorzy: Jolanta Holeczek
Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

STARA EDYCJA 2022

Chemia – pozostaje podręcznik z klasy trzeciej
To jest chemia 2.
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, karty pracy ucznia cz. 2
Wydawnictwo Nowa Era
Nr dopuszczenia: 994/2/2020
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Fizyka

Kontynuacja podręcznika. Fizyka 3. Podręcznik. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 2021. Wydanie III (2023). ISBN 978-83-02-19549-5

Matematyka

Uczniowie zostawiają podręcznik z klasy III

oraz kupują podręcznik do klasy IV

4GH i R Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Zakres podstawowy. Po szkole podstawowej M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech
4M i 4GP Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej

LISTA PODRĘCZNIKÓW DO KLAS V

 TECHNIKUM

Język polski

Ponad słowami 3. Część 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nr dopuszczenia:1014/6/2021, Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy,

Ponad słowami 4, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Nr dopuszczenia:1014/7/2022, Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Cisowska, Joanna Baczyńska-Wybrańska, Joanna Ginter.

Język angielski

Poda indywidualnie nauczyciel

Język niemiecki

Poda indywidualnie nauczyciel

Historia

kontynuacja podręcznika z klasy 4

Wiedza o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz „W centrum uwagi 2″. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Wyd. Nowa Era

Geografia

Klasa 5H: kontynuacja podręcznika z klasy 4

Biologia

kontynuacja podręcznika z klasy 4

Matematyka

kontynuacja podręcznika z klasy 4

Materiały uzupełniające i przygotowujące do matury podane zostaną we wrześniu

 

Skip to content