Zakończenie projektu „Nowa jakość kształcenia 2”

Realizacja projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie dobiega już końca. Ze względu na decyzję o przejściu na naukę zdalną w związku z rozprzestrzenianiem się SARS CoV-2 ostatnie z zaplanowanych działań zostały przesunięte na późniejsze terminy.

I tak w dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego „Spotkanie z pracodawcą. Jak wypaść dobrze na swojej pierwszej rozmowie o pracę”. Organizatorem spotkania była p. Maria Bednarczyk, miało ono formę konferencji on-line. Wzięli w nim udział zainteresowani uczniowie, w tym przede wszystkim uczestniczy staży i kursów realizowanych w ramach projektu NJK2. Na spotkaniu zaproszeni goście, w tym przedstawiciel branży reklamowej właściciel Agencji Reklamowej EM oraz psycholog, przedstawili uczniom najlepsze sposoby na zaprezentowanie się pracodawcy, metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji ale również w jaki sposób warto zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwolił też na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych oraz zaprezentowano najczęściej popełniane błędy w trakcie spotkań z pracodawcą.

Ponadto w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 jeden uczeń zdecydował się odbyć płatny staż u pracodawcy.

Kurs kiperski

W dniach 13-15 maja w naszej szkole odbywał się kurs kiperski – pierwszy specjalistyczny kurs w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2”.
Kiper to znawca piwa. Mamy ich już w szkole dziesięciu. Program kursu skierowany był do początkujących piwoszy. Uczestnicy poznali trochę teorii m.in. o historii piwa, produkcji piwa, rodzajach piwa i jego recepturach, znanych i mniej znanych browarach w Polsce i na świecie. Ponadto uczyli się technik profesjonalnej degustacji różnych gatunków piwa oraz zasad dobierania piwa do okazji i posiłków, a także brali udział w testach sensorycznych.
Każdy uczestnik kursu otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia, a także sporą dawkę piwnej wiedzy, które sprawiły że z piwoszy zmienili się w Piwoznawców.

Kurs język hiszpański

19 czerwca 2019 r. zakończył się 30-godzinny kurs języka hiszpańskiego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2”. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas 1HG, 2H i 3H. Organizatorem kursu była Szkoła Językowa Eldorado z Oławy, a zajęcia prowadzili nauczyciele pochodzący z Hiszpanii i Kolumbii. Uczestnicy opanowali podstawy języka hiszpańskiego, które mamy nadzieję wykorzystają w przyszłości podróżując po Hiszpanii (i nie tylko) lub samodzielnie podejmując się dalszej nauki tego pięknego języka.

Uczestnicy kursu: O. Ćwiertnia, M. Sowa, A. Kaczyńska, M. Klimaszewska, P. Karczyńska, K. Śnieżek, D. Makarow, R. Kalandyk, E. Mysków, M. Lis.

Saludos

Projekt „Nowa jakość kształcenia 2” finansowany jest z  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Skip to content