O projekcie – Nowa jakość kształcenia 2

Strona główna / Szkoła / Projekty / Nowa jakość kształcenia 2 / O projekcie – Nowa jakość kształcenia 2

Rozpoczęła się realizacja projektu „Nowa jakość kształcenia 2”.

 

Jest to projekt realizowany przez Powiat Oławski i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -konkursy horyzontalne.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 3 września 2018 r. do 28 sierpnia 2020 r.

 

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 113 ucz.(56K) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz 157 ucz. (72K) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej, realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 3 pracowni nauki zawodu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 14 naucz.(11K) zawodu.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-IV technikum i klas I-III szkoły branżowej w wieku 16-18 lat.

 

Formy wsparcia dla uczniów przewidziane w projekcie dla  CKZiU w Oławie:

 

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów:
 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (8 h/uczestnika),
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (grupy do 10os., 10h/grupę)
 • 1 grupowe spotkanie z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

 

 1. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów:
 • zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zakresie 30h/gr. (w grupach do 10 os.) prowadzone przez specjalistę (nauczyciela zawodu), w tym 5h (I moduł) będzie realizowany przez przedsiębiorcę/uczelnię wyższą z regionu (współpraca .z otoczeniem społeczno-gospodarczym) – dla uczniów Technikum Hotelarskiego;
 • zajęcia specjalistyczne z języka hiszpańskiego dla 10 uczniów (7K) – 30h prowadzonych przez lektora;
 • język angielski zawodowy branża usługowa  dla 6 uczniów (3K) – 60 h;
 • zajęcia specjalistyczne z  hotelarstwa dla 9 uczniów (5K) – 60 h.

 

 1. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:
 • operator wózków widłowych – dla 10 uczniów (0K), którzy ukończyli 18 r.ż. i posiadają badania lekarskie (45h teorii, 15h praktyki)

 

 1. Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych

 

 1. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów:
 • kurs barmański I stopnia – w zakresie 30h (15h teorii i 15h praktyki) – 13 uczniów
 • kurs kelnerski  I stopnia – w zakresie 60H – 8 uczniów (5K)
 • kurs baristyczny I stopnia – w zakresie 30h (15h teorii i 15h praktyki) – 10 uczniów
 • kurs kipera – w zakresie 10 h dla 10 uczniów (5K)
 • kurs florystyczny w zakresie 20h dla 8 uczniów
 • kurs sushi masters – w zakresie 20h dla 10 ucz. TH i 10 uczniów TZiUG
 • kurs fotograficzny – w zakresie 40h (20h teoria i 20h praktyka), 10 uczniów
 • kurs animator wolnego czasu – w zakresie 50 h, 8 uczniów TH
 • grafika komputerowa i druk 3D -7 uczniów
 1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów – realizowane w zakresie 150h, 8h/dziennie przez 4 tygodnie w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) – 90 uczniów.

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację projektu na terenie CKZiU jest p. Maria Bednarczyk (sala 50).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji znajdują się poniżej.

Regulamin rekrutacji NOWA JAKOŚC KSZTAŁCENIA 2

Skip to content