Projekty

Erasmus+
Projekt 2021

Erasmus+
Projekt 2022

Program „Ekologiczna szkoła”

 

Nowa jakość kształcenia 2
2018 – 2020

PO WER: „Budujemy mosty pomiędzy Polską a Portugalią”

ERASMUS+:   „Standardy europejskie w moim zawodzie”

Mój zawód – Europejskie standardy
Riwiera Olimpijska / Rimini 2018

Centrum z Europejską Kadrą
Malta / Dublin 2018

„Nowa jakość edukacji w powiecie oławskim”

Skip to content