Rok szkolny 2018/2019

18 czerwca 2018 r. – I Dolnośląska Olimpiada Klas Policyjnych

Olimpiada została zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu. Nasza drużyna zajęła II m-ce w składzie: Weronika Chrzanowska, Adrianna Giezek, Przemysław Pustelnik.

25 września 2018 r. „Wirtualne miejsce zbrodni, a rzeczywistość”

25 września grupa policyjna klasy 1D wzięła udział w spotkaniu „Wirtualne miejsce zbrodni a rzeczywistość”. Zajęcia, zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbyły się w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie poznali tajniki pracy techników kryminalistycznych, a Klaudia i Amelia osobiście pobrały odciski palców. Natomiast Natalia, za sprawą wirtualnych okularów, przeniosła się do nierzeczywistego miejsca zbrodni. Było to pierwsze z wielu spotkań nowych uczniów z tematyką i działaniami ściśle związanymi z pracą policji.

5 grudnia 2018 r. Debata społeczna dotycząca przemocy w rodzinie

Policjanci Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Oławie zorganizowali debatę społeczną dotyczącą przemocy w rodzinie. W debacie wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele: zespołów interdyscyplinarnych, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w powiecie, ośrodków pomocy społecznej, prokuratury oraz uczniowie klasy II D/p

6 marca 2019 r. XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych w Pile

Uczniowie naszej szkoły będą brać udział w eliminacjach do XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych.

Skip to content