Wydarzenia – klasa policyjna

Strona główna / Szkoła / Nasze klasy / Klasa policyjna / Wydarzenia – klasa policyjna

Regionalne Potyczki Klas Mundurowych

Tradycją Szkoły stało się coroczne organizowanie Potyczek Klas Mundurowych. Odbywają się one na terenie CKZiU. Początkowo miały zasięg miejski, powiatowy i międzypowiatowy. Wzrost zainteresowania spowodował, iż obecnie rozgrywamy Regionalne Potyczki Klas Mundurowych.

W skład rywalizacji wchodzą następujące konkurencje:

  • Tor sprawnościowy
  • Rzut granatem
  • Rzut piłka lekarską
  • Bieg wahadłowy
  • Siła mięśni brzucha z obciążeniem
  • Pompki
  • Podciąganie
  • Przysiady ze sztangą
  • Medycyna pola walki/pierwsza pomoc
  • Zadania prewencyjne policji

Nagrody  główne funduje Starostwo Powiatowe w Oławie, a każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.

OPIS KONKURENCJI

1. TOR PRZESZKÓD

Tor przeszkód pokonuje 5 osób i ustawiony jest w kolejności: ścianka, równoważnia, płotki, niska przeszkoda, materac z ”osobą poszkodowaną”, materac, pachołek. Na sygnał wybiega pierwsza osoba. Pokonuje ściankę w dowolny sposób górą (dopuszcza się pomoc w pokonaniu ścianki przez osoby z drużyny), następnie zawodnik przechodzi po równoważni, dobiega do płotków. Płotek wysoki pokonuje górą, a niski dołem. Na materacu znajduje się osoba „poszkodowana nieprzytomna” (manekin). Zawodnik przenosi „osobę poszkodowaną” na drugi materac (nie może jej ciągnąć, ani rzucić). Obiega pachołek i wraca na linię startu. Dotykając kolejną osobę daje jej sygnał do biegu. W tym samym czasie „poszkodowany” ponownie zajmuje miejsce na pierwszym materacu.

Wynik sztafety to łączny czas uzyskany przez 5 uczestników.

2. RZUT GRANATEM DO CELU

Na komendę „RZUT” zawodnicy wykonują kolejno 2 rzuty granatem szkolnym do celu oddalonego o 15 m. Odległość dla chłopców i dziewcząt jest taka sama. Liczy się położenie granatu po rzucie. Rzut jest również poprawny gdy granat upadnie poza wyznaczoną strefę, lecz samoczynnie przemieści się (podskoczy, poturla) do wewnątrz strefy i tam pozostanie. Za każdy celny rzut zawodnik otrzyma 1 pkt. Zawodnik nie może wykonać rzutu przed komendą. Pozostali zawodnicy nie mogą przebywać w pobliżu strefy celu. Stają z boku w bezpiecznej odległości od rzucającego. Po wykonaniu 2 rzutów osoba, która wykonywała próbę podchodzi do strefy, zabiera granaty i przekazuje je kolejnemu rzucającemu.

Wynik to suma celnych rzutów 5 osób.

3. BIEG WAHADŁOWY

Bieg rozgrywany jest w formie sztafety. Pierwsza osoba 5 razy obiega pachołki oddalone od siebie 5m, następnie dotykając kolejną osobę daje jej sygnał do startu.

Wynik to łączny czas sztafety 5 osób.

4. PIERWSZA POMOC

Zadania obejmować będą zakres działań taktycznych – medycyny pola walki. W tym zadaniu startują tylko 2 osoby.

Wynik: punkty za skuteczne i właściwe działanie (1-6).

5. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ

Zawodnicy (5 osób) wykonują trzy rzuty piłką lekarską 3 kg. Notowany jest najlepszy wynik danego zawodnika. Rzut wykonuje się przodem zza głowy, stopy ustawione są równolegle. Zawodnik nie może podskoczyć, zrobić kroku w przód. Nie może nadepnąć lub przekroczyć linii z której rzuca.

Wynik: suma wszystkich najlepszych rzutów daje wynik dla drużyny.

6. PODCIĄGANIE

Zawodnik rozpoczyna rywalizację z pełnego zwisu nachwytem. Zliczane są tylko te podciągnięcia, które są wykonane prawidłowo, czyli od pełnego zwisu, na tyle wysoko, aby broda była ponad poziomem drążka, a następnie do zwisu z kątem rozwartym w stawie łokciowym. Podciągnięcie błędne nie jest liczone i kończy rywalizację danej osoby. Zawodnik nie może zmieniać ustawienia dłoni na podchwyt, nie może dotykać stopą ziemi i odbijać się od podłoża.

Wynik: suma prawidłowo wykonanych podciągnięć 5 osób.

7. BRZUSZKI

Zadanie wykonuje się w leżeniu na materacu, z nogami ugiętymi w kolanach. Zawodnik trzyma piłkę lekarską 3 kg. za głową. Wykonuje skłon dotykając piłka drabinki i podłogi zza głową. Czas trwania ćwiczenia 30 sek. Błędnie wykonany „brzuszek” nie jest liczony, ale nie przerywa konkurencji.

Wynik: suma brzuszków całej drużyny.

8. POMPKI

Każdy zawodnik wykonuje pompki w czasie 30 sek. Ćwiczenie uznaje się za prawidłowe, kiedy stawy barkowe znajdują się poniżej stawów łokciowych. Błędnie wykonane ćwiczenie dyskwalifikuje z dalszej rywalizacji.

Wynik: łączna suma pompek 5 osób.

9. PRZYSIADY ZE SZTANGĄ

Zawodnik wykonuje pełne przysiady ze sztangą – o wadze innej dla dziewcząt i dla chłopców. Czas 1 min.

Wynik: suma przysiadów wykonanych w drużynie.

10. SAMOOBRONA

Zawodnicy muszą zmierzyć się z zadaniem wyznaczonym przez instruktora z zakresu podstaw samoobrony.

Wynik: suma punktów za wykonane zadanie (1-6)

OBÓZ TAKTYCZNO-WOJSKOWY

Od kilku lat klasy policyjne i mundurowe wyjeżdżają na obozy taktyczno – wojskowe do Międzygórza. Każdy uczeń ma szansę wziąć udział w takim wydarzeniu.

Taktyka – uczniowie uczą się zasad działania zespołu bojowego oraz dowodzenia takim zespołem, rozwiązując wybrane zadania taktyczne z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki. Uczniowie realizują zagadnienia KONKRETNEJ MISJI BOJOWEJ wykorzystując w działaniach markery PAINTBALL oraz nabyte umiejętności.

Techniki Linowe –celem szkolenia jest zapoznanie uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywania przeszkód terenowych pionowych i poziomych za pomocą sprzętu specjalistycznego oraz praktycznego zasto-sowania tego sprzętu w działaniach taktycznych.

Pierwsza pomoc (Czerwona Taktyka) obejmująca praktyczny trening ratownictwa prowadzony w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLSu osoby dorosłej oraz dziecka, naukę i obsługę defibrylatora zewnętrznego AED oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego. Podczas tego szkolenia uczniowie biorą udział w realistycznie inscenizowanych scenariuszach zdarzeń, które prowadzone są w nieoczekiwanych przez uczniów chwilach. Szkoła zyskuje grupę dobrze wyszkolonych operatorów apteczek szkolnych i uczniów mogących swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć zabezpieczenie ratownicze wycieczek szkolnych, imprez, itp.

Szkolenie Kryzysowe – uczniowie nauczani są zachowań w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy wyposażają uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp.

Uczniowie po zakończonym obozie otrzymują:

Certyfikaty ukończenia tego szkolenia certyfikowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych. Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymują cer-tyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu taktyk wojskowych i policyjnych na poziomie unitarnym oraz ukoń-czenia podstawowego szkolenia technik linowych.

Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu I pomocy

Kartę ICE

Skip to content