Sienkiewicz. To lubię!

Strona główna / Sienkiewicz. To lubię!
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
I kategoria – artystyczna
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy artystycznej zainspirowanej.
Mogą to być:
– fotografia (Zdjęcia lub cykl zdjęć nawiązujących do tematu. Prace powinny być dostarczone w wersji tradycyjnej – w formacie co najmniej 15×21 cm oraz w wersji elektronicznej w formacie JPG.),
– praca plastyczna (np. projekt graffiti, plakat, akwarela, grafika, kolaż – praca powinna być zainspirowana tematem niepodległości, może być wykonana dowolną techniką i na dowolnym materiale. Praca może być dostarczona w formie tradycyjnej lub na nośniku elektronicznym, jeżeli nie wpłynie to na jakość jej odbioru.),
– prezentacja multimedialna (Praca powinna być zainspirowana tematem i dostarczona na nośniku elektronicznym.),
– film (Autorski film zapisany w formie elektronicznej, nawiązujący do tematu. Czas projekcji nie powinien przekraczać 10 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice. Filmy mogą być realizowane za pomocą kamer, aparatów lub telefonów komórkowych.).
II kategoria literacka
Zadanie konkursowe polega na napisaniu własnego tekstu zainspirowanego twórczością Henryka Sienkiewicza. Forma pracy dowolna.
III kategoria kulinarna – Kuchnia według Sienkiewicza
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu potrawy i zaprezentowaniu jej w stylizacji z epoki. Do potrawy należy dołączyć recepturę. Każdy uczestnik konkursu w tej kategorii otrzyma na prezentację oddzielny stolik o wymiarach 70 x 50 cm.
Pracę należy dostarczyć 29 października 2019 r. do CKZiU w Oławie w godzinach podanych przez organizatora po przeanalizowaniu otrzymanych zgłoszeń.
IV Kategoria muzyczna
Zasady udziału i terminy przesłuchań w Konkursie Piosenki Patriotycznej i Wojskowej określone zostały w osobnym Regulaminie.
Skip to content