Harmonogram pracy szkoły

Strona główna / Rodzic / Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
na rok szkolny 2023/2024

Termin Zaplanowane zadanie
Do 4 wrześniaPrzygotowanie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne oraz arkusze ocen)
Do 8 wrześniaPrzeprowadzenie zebrań komisji samokształceniowych i przyjęcie planów pracy.
Do 8 wrześniaZapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi systemami oceniania.
14 września dwie tury: 16.00 1 i 2 klasy 17.15 3, 4, 5 klasyI spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich lub przypomnienia:
– statutu szkoły,
– wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
– struktury i organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców,
– zasad i trybu dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole,
– organizacji pracy szkoły,
– procedury egzaminu maturalnego oraz zawodowego.
Do 15 wrześniaZatwierdzenie rozkładów materiału i planów wychowawczych, wymagań edukacyjnych, przedmiotowych systemów oceniania przez członków zespołu kierowniczego
Do 20 październikaZapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurą egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego – wychowawcy klas. Poinformowanie uczniów klas maturalnych o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
Do 15 listopada Do godziny 18.00Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
21 listopadaII ogólne zebranie z rodzicami.
Do 14 grudnia Do godziny 18.00Wystawienie ocen śródrocznych uczniom klas maturalnych.
18 grudniaProponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych).
Do 4 stycznia Do godziny 18.00Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
23 grudnia – 31 grudniaZimowa przerwa świąteczna.
15 – 28.01.2024r. Ferie zimowe
Do 1 lutego do godz. 18.00Wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas.
5 lutegoProponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
7.02.2024r.III ogólne zebranie z rodzicami
9.02.2024r.Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
21 marcaIV ogólne zebranie z rodzicami.
Do 21 marca Do godziny 18.00Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
28.03 – 2.04.2024r.r.Wiosenna przerwa świąteczna
Do 18 kwietnia Do godz. 18.00Wystawienie ocen końcowych uczniom zdającym egzamin maturalny.
22 kwietniaKlasyfikacja końcowa uczniów zdających egzamin maturalny.
26 kwietniaOstatni dzień zajęć uczniów zdających egzamin maturalny i ich pożegnanie.
21 majaV ogólne zebranie z rodzicami.
Do 29 maja Do godziny 18.00Poinformowanie uczniów klas pozostających w szkole o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.
Do 13 czerwca Do godz. 18.00Wystawienie ocen rocznych uczniom klas pozostających w szkole.
17 czerwcaKlasyfikacja roczna uczniów klas pozostających w szkole.
21 czerwcaUroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas pozostających w szkole.
21 czerwca – I część w sierpniu – II częśćPrzewidywany termin plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconej podsumowaniu pracy szkoły w roku szkolnym.
Skip to content