Procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego od 1 września 2020

Strona główna / Procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego od 1 września 2020

Zarządzenie Dyrektora

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid – 19.

 

            Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. poz. 1166 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem Covid – 19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maria Domaradzka

 

Procedura organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie od 1.09.2020

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

Procedura przestrzegania zasad ochrony w Szkolnym Centrum Informacji

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

Skip to content