O projekcie – Mój zawód – Europejskie standardy

Strona główna / O projekcie – Mój zawód – Europejskie standardy

PO WER: Mój zawód – Europejskie standardy

2017-1-PL01-KA102-036577

Praktyki realizowane z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość dofinansowania wynosi 85 332,00 EURO tj. 367482,26 PLN.

CKZiU po raz kolejny chce zaproponować swoim uczniom praktyki w najciekawszych miejscach Europy, tym razem we Włoszech i Grecji. Projekt  mobilności „Mój zawód – europejskie standardy”  jest odpowiedzią na potrzeby uczniów technikum hotelarskiego oraz żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Zakłada odbycie praktyk zawodowych uczniów tych branż, podczas dwóch mobilności : Riwiera Olimpijska/Grecja – maj 2018 oraz do Rimini/Włochy  w październiku 2018. Obie  praktyki będą odbywały się w przedsiębiorstwach działających na rynku gastronomiczno-hotelarskim, które zobowiązały się do zapewnienia wysokiej jakości staży. Organizacjami współpracującymi są: Youthfully Yours GR oraz Sistema Turismo s.r.l., mające wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Celem realizacji projektu jest wsparcie uczniów  w/w technikum w nabywaniu kompetencji – zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, znacznego zwiększenia znajomości języków obcych, podniesienia poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, zdobywania umiejętności, zwiększenie poczucia przynależności europejskiej, wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, zapewnienia lepszego uznawania kompetencji zdobytych za granicą. Programy stażu zostały opracowane na podstawie podstawy programowej i szkolnego harmonogramu praktyk dla poszczególnych kierunków. Programy mobilności zostały oparte o ramy jakości, zostały ustalone i zaakceptowane przez dyrektora Centrum i organizacje przyjmujące. W stażach weźmie udział 32 uczniów klas II – III (dwie grupy), zakwalifikowanych zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji. Obu grupom towarzyszyć będzie po dwóch kompetentnych opiekunów – nauczycieli.

Projekt realizowany jest od 01.09.2017 (czas trwania 18 miesięcy) i  obejmuje działania w trzech etapach. Pierwszy stanowić będą przygotowania do mobilności, które obejmą m. in.: czynności organizacyjne związane z ustaleniem z organizacjami przyjmującymi wysokiej jakości praktyk i realizacji projektu, nagłośnienie i rozpowszechnienie informacji o projekcie, dwa procesy rekrutacyjne do wyjazdów, przygotowanie kulturowo-językowe dla każdej z grup w ilości: po 20 godz. j. greckiego/włoskiego, 15 godz. j. angielskiego, 8 godz. przygotowania kulturowego, 10 godz. zajęć warsztatowych „Muzyka i kuchnia” (Grecja/Włochy), 10 godz. przygotowania pedagogicznego i 2 godziny dla bezpieczeństwa z policją. Drugi etap dotyczyć będzie realizacji mobilności: pobyt i odbycie wysokiej jakości praktyk zawodowych, w wybranych przedsiębiorstwach branżowych, zapewnienie opieki i wsparcia dla uczniów od etapu rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przed wyjazdem, w trakcie pobytu i odbywania staży, program pobytu z podkreśleniem poznania kultury docelowych krajów. Trzeci etap to działania następcze po zakończeniu mobilności: podsumowanie i zakończenie praktyk i projektu, uzyskanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów językowych, raportowanie, rozpowszechnianie i nagłaśnianie rezultatów projektu.

Centrum jest szkołą z tradycjami, ale jednocześnie jest placówką dbającą o współczesny wymiar edukacji swoich uczniów. Poprzez wiedzę i praktyki programowe dba o zapewnienie im jak najlepszego startu w zawodową przyszłość i dorosłe życie. Do tego przyczynia się realizacja projektów oferujących międzynarodowe praktyki, nagłaśnianie i rozpowszechnianie ich przebiegu i rezultatów, a w konsekwencji wzrost świadomości wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej znaczenia europejskiego wymiaru działań placówki.

Zespół projektowy : Barbara Müller (s.47, tel 604 985 820), Maria Bednarczyk (s.50), Artur Marszałek (s.46), Ewa Górnicka (s.39).

Nadzór i monitoring: Dyrektor Centrum Maria Domaradzka.

Info o projekcie: http://power.frse.org.pl/power/article/VET/lang:pl

Na bieżąco: online: strona internetowa szkoły, profil na Facebooku, szkoła: gabloty na parterze.

 

Włoskie praktyki zagraniczne klas hotelarskich i gastronomicznych

Grupa uczniów z klas II H, III H i II G ma możliwość wzięcia udziału w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu unijnego POWER – „Mój zawód- europejskie standardy”. Przez cztery tygodnie uczniowie będą zdobywali umiejętności zawodowe w hotelach i restauracjach włoskiego kurortu Rimini. Będą poznawać nowe standardy pracy, język, kulturę. W czasie wolnym planowane są wycieczki poznawcze do Wenecji, Florencji, San Marino.

Do grupy po procesie rekrutacji zakwalifikowali się następujący uczniowie:

kl. III H: Anna Szachniewicz, Kamila Zagrodna,Kornelia Czyżowicz, Klaudia Kutela;

kl. II H: Jakub Boratyński, Natalia Droszczak, Aleksandra Michniewicz, Jakub Pantoł, Beata Podpora, Kinga Śnieżek, Paula Karczyńska;

kl. II G: Aleksandra Grobelak, Emilia Nawrot, Dominika Purchała, Krystian Waszkiewicz, Wiktoria Zelmanowicz.

Opiekunami grupy na wyjeździe są: Barbara Muller, Artur Marszałek oraz Maria Bednarczyk i Anna Dylewska.

Skip to content