O projekcie – Centrum z Europejską Kadrą

Strona główna / O projekcie – Centrum z Europejską Kadrą

PO WER: Centrum z Europejską Kadrą

(2017-1-PL01-KA101-036752)

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przyznana kwota dofinansowania:  52770,00 EURO tj. 227254,01 PLN.

CKZiU już  od kilku lat poprzez udział w projektach unijnych proponuje swoim uczniom praktyki zawodowe w najciekawszych miejscach Europy. Jednak Centrum to również pracownicy: zaangażowani, odpowiedzialni, pełni potrzeb związanych z rozwojem placówki i  zawodowym rozwojem osobistym.

Projekt „Centrum z europejską kadrą” powstał w odpowiedzi na potrzeby szkoły i jej pracowników. Dotyczy nauki języka poprzez udział w kursach języka angielskiego i związanych z tym mobilności dla zakwalifikowanej grupy 15 pracowników Centrum. W swoich założeniach jest projektem innowacyjnym, ponieważ do tej pory szkoła nie aplikowała w projektach tego typu dla całej grupy pracowników. Jednak głównym beneficjentem projektu jest szkoła i  jest dla niej korzystne, aby jak największa liczba pracowników zwiększała swoje kompetencje zawodowe. W celu prowadzenia wysokiej jakości działań na europejskim rynku  oraz korzystania z wielu możliwości współpracy i zasobów niezbędna jest dobra komunikacja językowa. Projekt jest skierowany do nauczycieli pragnących zwiększyć swoje kompetencje językowe. Nauka języka jest procesem długotrwałym i wielotorowym, dlatego plan projektu obejmuje dwa kursy stacjonarne (po 30 godzin) w ramach przygotowania do mobilności, po dwie godziny obowiązkowych konsultacji indywidualnych z lektorem, dotyczących słownictwa i wyrażeń związanych z dziedziną pracy uczestnika oraz dwie różne mobilności zagraniczne. Pierwsza mobilność planowana jest na styczeń 2018, będzie to udział w intensywnym (30 godz) kursie języka angielskiego na Malcie podczas tygodniowego pobytu. Druga mobilność to podobny w założeniach kurs językowy w Dublinie (Irlandia)w sierpniu 2018. Oba kraje zostały wybrane ze względu na urzędowy język angielski, doświadczenie w prowadzeniu kursów na skalę międzynarodową oraz odmienność kulturową. Mobilności będą również okazją do poszerzania wiedzy na temat Malty i Irlandii, ich mieszkańców, poznania kultury, historii, geografii, problematyki społecznej i ekonomicznej tych krajów.

Nie ma lepszego sposobu na rozwój szkoły niż rozwój jej nauczycieli, dlatego jak największa ich liczba powinna uczestniczyć w realizacjach projektów unijnych. Dla nauczycieli młodych to szansa na poszerzenie swoich horyzontów i zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dla nauczycieli z dużym stażem jest to  szansa na zerwanie z rutyną i  odświeżenie swojego warsztatu z korzyścią dla nich, uczniów, szkoły, środowiska, regionu.

Zespół projektowy : Barbara Müller (s.47, tel 604 985 820), Maria Bednarczyk (s.50), Katarzyna Nazar(s.28);

Nadzór i monitoring: Dyrektor Centrum Maria Domaradzka.

Info o projekcie: http://power.frse.org.pl/power/article/ES/lang:pl,

Na bieżąco: online: strona internetowa szkoły, profil na Facebooku, szkoła: gabloty na parterze i w pokoju nauczycielskim.

Skip to content