O nas

PRAKTYCZNIE najlepsi! Oznacza to, że nasi nauczyciele to praktycy, którzy zdobywali wiedzę w firmach i w pracy naukowej, a teraz dzielą się nią ze swoimi uczniami.

Młodzież wybiera naszą szkołę, ponieważ mamy ciekawe kierunki kształcenia, trafne „rozszerzenia” oraz stwarzamy dobrą atmosferę do nauki. Ważne jest też to, że pozwalamy rozwijać zainteresowania i pomagamy osiągać sukces! Jesteśmy PRAKTYCZNIE NAJLEPSI!

Jesteśmy wiarygodną szkołą!

Taki certyfikat otrzymują szkoły, w których uczniowie osiągają sukces edukacyjny. Na zakończenie nauki mają wyższe wyniki od prognozowanych na podstawie egzaminów z wcześniejszych etapów kształcenia. Oznacza to, że nasi nauczyciele dobrze pracują, indywidualizują proces nauczania a to przekłada się na wyniki i umiejętności uczniów.

Rozwijamy kreatywność!

Od 2017 roku uczestniczymy w Destination Imagination, to program edukacyjny rozwijający kreatywność wśród dzieci i młodzieży, uczący pracy metodą projektu i pracy zespołowej. Braliśmy pierwszy raz udział w Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu.

Wprowadzamy innowacje!

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu innowacji pedagogicznych, które wiążą się z wprowadzeniem przedmiotów i treści nauczania nie ujętych w podstawie programowej. Programy piszą nasi nauczyciele i to oni, we współpracy z uczelniami, instytucjami i firmami dbają o jakość nauczania w ramach innowacji.

od 2006 roku działa klasa dziennikarska, zmieniona w 2015 roku na dziennikarsko – filmową. Od 2012 roku funkcjonuje klasa policyjna a od 2013 roku mundurowa w technikum mechanicznym. W 2018 roku wprowadzamy innowację „Dietetyka” do technikum żywienia.

Jesteśmy cyfrowobezpieczni!

Od 2017 roku bierzemy udział w rządowym programie Cyfrowobezpieczni, w wyniku którego w szkole jest mentor bezpieczeństwa cyfrowego, odbył się Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz włączamy się w różne akcje związane z tą tematyką.

Nasza szkoła jest bezpieczna!

W maju 2018 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że nasza szkoła jest bezpieczna.

Skip to content