Egzamin maturalny

Strona główna / Egzamin maturalny

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

  • informatory o egzaminie maturalnym, które zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;
  • komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r:
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne;
  • arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);
  • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego;
  • zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;
  • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii;
  • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii;
  • materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;
  • prezentacja podsumowująca

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 (wygaszany)

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

Skip to content