15 tysięcy zł na wspieranie czytelnictwa!

15 tysięcy zł na wspieranie czytelnictwa!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2023 biblioteka szkolna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3

NPRCZ 2. W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15000 zł, które zgodnie z celami programu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia SCI, a także realizację działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży.

Jednym z warunków otrzymania pieniędzy była realizacja projektów oraz różnorodnych działań podkreślających wartość czytania książek.

Uczniowie CKZiU:

 • poprowadzili w szkole i bibliotece miejskiej w Ratuszu zorganizowane przez bibliotekarki spotkania autorskie z pisarką Julią Wesołowską, zeszłoroczną absolwentką naszej szkoły,
 • wzięli udział w ankiecie na temat ich preferencji czytelniczych oraz propozycji książek do zakupienia,
 • mogą wypożyczać książki na okres wakacji,
 • wzięli aktywny udział w akcji: Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”,
 • w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej organizowanych przez bibliotekę miejską, przygotowali program artystyczny w oparciu o wiersze poetki,
 • reprezentujący klasy pierwsze wzięli udział w konkursie „W starożytnym świecie”
 • cyklicznie biorą udział w akcji: „Jak nie czytam, jak czytam” , organizowanej na terenach  zielonych przy szkole,
 • promowali szkołę i czytelnictwo, biorąc udział w mającej już kilkuletnią tradycję akcji: „Czytanie łączy pokolenia” zorganizowanej we współpracy z Filią nr 1 biblioteki powiatowej
 • systematycznie organizują akcję: BOOKCROSSING,
 • wzięli udział w Powiatowym Konkursie ”Kultura. To lubię!”, którego motywem przewodnim było życie i twórczość Wisławy Szymborskiej,
 • wzięli udział w akcji: „Książka zamiast papierosa”, której celem było promowanie zdrowego trybu życia i czytelnictwa,
 • wzięli udział w Żywej Bibliotece.

Nowości, które pojawiły się w bibliotece można sprawdzić w katalogu on-line, ponieważ mają one adnotację: NPRCz.

Rodzice otrzymali przez dziennik elektroniczny informację w formie prezentacji na temat programu oraz korzyści płynących z czytania książek. Rodzice mogą także korzystać z zasobów biblioteki, dlatego podczas zakupów uwzględniane były ich potrzeby i propozycje.

Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników, spowodowało wyraźnie zauważalny wzrost wypożyczeń. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje- bestsellery, książki poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarczać pozytywnych emocji oraz rozbudzać zainteresowania. Możliwość współdecydowania o zakupach i czytanie nowych książek spowodowało, że uczniowie pytają o pozycje o podobnej tematyce oraz składają propozycje odnośnie kolejnych zakupów. Dzięki udziałowi w programie wyraźnie widać, że w bibliotece oprócz dotychczasowych czytelników, pojawiają się nowe, zainteresowane osoby.

Skip to content