Organizacja zdalnego nauczania do 10.04.2020

Organizacja zdalnego nauczania do 10.04.2020

Informujemy, że do odwołania pracujemy wg planu lekcji, który obowiązywał przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2002 r.

Na czas pracy zdalnej wszystkie lekcje zostaną skrócone.

Uczniowie będą brali udział w lekcjach online. Kontakt z nauczycielem
w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji online jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

 

Czas trwania lekcji skróconych:

1. 8.05 – 8.35
2. 8.40 – 9.10
3. 9.15 – 9.45
4. 9.50 – 10.20
5. 10.40 – 11.10
6. 11.15 – 11.45
7. 11.50 – 12.20
8. 12.25 – 12.55

Skip to content