Technik mechanik

Strona główna / Technik mechanik

Innowacja – Edukacja dla służb mundurowych z elementami ratownictwa medycznego

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

  • matematyka
  • język angielski

Przedmioty dodatkowe

  • edukacja dla służb mundurowych

Kwalifikacje w zawodzie

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – NOWOŚĆ
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Praktyka zawodowa

  • 4 tygodnie w III klasie
  • 4 tygodnie w IV klasie

Marzysz o wykształceniu technicznym? To klasa dla przyszłych inżynierów, konstruktorów oraz operatorów maszyn. Uczniowie poznają programy do projektowania urządzeń i ich części, pracują na frezarkach, tworzą elementy z metalu, ale nie naprawiają samochodów (to nie jest technik mechanik samochodowy!!!).

Uwaga! W tym roku zmieniamy kwalifikację! Od lat wzrasta zapotrzebowanie na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Computer Numerical Control), dlatego od przyszłego roku szkolnego będziemy kształcić w tym zawodzie.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód i pierwszy krok na studia politechniczne. Matematyka realizowana na poziomie rozszerzonym zwiększy Twoje szanse na kontynuację kształcenia na uczelniach technicznych i politechnice.

Nauka języka angielskiego pozwoli Ci przygotować się do matury, ale przede wszystkim podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Uczniowie uczestniczą w praktykach zawodowych dwukrotnie w cyklu kształcenia, łącznie w wymiarze 8 tygodni. Odbywają się one w przedsiębiorstwach branżowych, umożliwiających zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie.

Przygotowaliśmy też program zajęć obowiązkowych z zakresu edukacji dla służb mundurowych z elementami ratownictwa medycznego. W ramach innowacji poznasz zasady pierwszej pomocy, przejdziesz podstawowe szkolenie strzeleckie, nauczysz się podstaw samoobrony. Dodatkowo będziesz miał okazję uczestniczyć w obozach taktyczno-wojskowych, zawodach tematycznych, wycieczkach do jednostek służb mundurowych, obiektów wojskowych.

Spośród uczniów klasy mundurowej wybierani są członkowie pocztu sztandarowego, którzy godnie reprezentują szkołę podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w branży mechanicznej i konstruktorskiej oraz dalszego kształcenia na kierunkach technicznych. Może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Skip to content