Przygotowanie mobilności

Etap przygotowawczy uczestników projektu obejmował przygotowanie językowe, kulturowe, cyfrowe i pedagogiczne
w wymiarze 35 godzin. Uczniowie ćwiczyli swoje umiejętności językowe, poznawali kraj i region szkoły partnerskiej, zbierali materiały potrzebne do przygotowania produktów końcowych.

 

Skip to content