Dyrekcja i nauczyciele

Strona główna / Szkoła / Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

 

 

 

mgr Maria Domaradzka
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Oławie

Wicedyrektorzy

mgr Agnieszka Szawan – Paras

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
nauczycielka języka niemieckiego

mgr Ewa Stelczyk

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
nauczycielka matematyki i przedmiotów informatycznych

 

 

 

Nauczyciele

dr Jagoda Ambrozik- Haba,
przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradca zawodowy, wychowawczyni klasy 3G

Andrzej Bartkiewicz
przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Maria Bednarczyk
przedmioty zawodowe turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne
wychowawczyni klasy 4H

ks. Bernard Bekalarz
nauczyciel religii

mgr Andrzej Biela
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2C

mgr Anna Bielicka
wychowanie fizyczne oraz zajęcia sprawnościowe, wychowawczyni klasy 2i

mgr Marta Brudnik
religia i szkolny mediator

mgr Małgorzata Brzuchacz,
język angielski

mgr Irena Czerkawska

mgr Agnieszka Czyżewska – Smela
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
wychowawczyni klasy 1D

mgr Joanna Danik – Kruk
matematyka, wychowawczyni klasy 1C

mgr Aleksandra Dereń – Specht
język angielski, wychowawczyni klasy 4AR

mgr Edyta Dębicka
język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowawczyni klasy 2AR

mgr Teresa Domarazka
matematyka, wychowawczyni klasy 2D

mgr Magdalena Dorociak
fizyka, przedmioty zawodowe graficzne oraz reklamy

mgr Anna Dylewska
język angielski, wychowawczyni klasy 3H

mgr Magdalena Frontkiewicz
język polski, edukacja medialna, wychowawczyni klasy 1LO

ks.Krzysztof Głuszko
religia

mgr Eliza Golańska
geografia, wychowawczyni klasy 1GP

dr Ewa Górnicka
przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Monika Grzybowska
wychowanie fizyczne, wychowawczyni klasy 4C

mgr Elżbieta Hańczaruk
matematyka, wychowawczyni klasy 3AR

mgr Agata Hebisz
język niemiecki

podinsp. Alicja Jędo
edukacja policyjna

mgr Alicja Koniewicz
język polski, bibliotekarz

mgr Tomasz Laferi
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1i

mgr Małgorzata Lubkiewicz
język polski, wychowawczyni klasy 3C

mgr Anna Ławniczak
język angielski

mgr Artur Marszałek
język angielski, wychowawca klasy 3D

mgr inż. Krzysztof Matuszak
edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie strzeleckie
wychowawca klasy 3i

dr Magdalena Maziarz
edukacja medialna, język niemiecki

mgr Marta Mikoda
pedagog szkolny

mgr Barbara Müller
przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Paweł Nabiałczyk
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1MR

mgr Dorota Olender
pierwsza pomoc

mgr Blanka Opuchnik – Solik
przedmioty poligraficzne

mgr Elżbieta Orda
geografia, historia

mgr Jolanta Piasecka
psycholog

mgr Joanna Puławska
język polski, bibliotekarz

mgr Maria Rataj – Bachul
przedmioty zawodowe gastronomiczne

dr Anna Rej
język polski

mgr Kamila Rosińska
chemia, biologia, wychowawczyni klasy 2HG

mgr Lucyna Seredyńska
język niemiecki, wychowawczyni klasy 1HG

mgr inż. Jacek Skórski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Małgorzata Słabicka – Kędra
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie i reklamy
wychowawczyni klasy 4G

mgr Sebastian Sobczak
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1AR

mgr Mateusz Sowa
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie, informatyka

mgr Ewa Swynarczuk
język niemiecki

mgr Przemysław Szydło
historia

mgr Kamila Turała
język angielski, wychowawczyni klasy 1BS

mgr Dorota Wagner
fizyka

mgr inż. Krzysztof Walaszczyk
przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

dr Anita Weber
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Jacek Węglowski
samoobrona

mgr Krystyna Wołowska
przedmioty zawodowe reklamy, wiedza o kulturze

mgr Monika Zaklukiewicz
język angielski, wychowawczyni klasy 1GH