Dyrekcja i nauczyciele

Strona główna / Szkoła / Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

 

 

 

mgr Maria Domaradzka
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Oławie

Wicedyrektorzy

mgr Agnieszka Szawan – Paras

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
nauczycielka języka niemieckiego

mgr Ewa Stelczyk

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
nauczycielka matematyki i przedmiotów informatycznych

 

 

 

Nauczyciele

dr Jagoda Ambrozik- Haba,
przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradca zawodowy
wychowawczyni klasy 4G

Andrzej Bartkiewicz
przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Maria Bednarczyk
przedmioty zawodowe hotelarskie i gastronomiczne
wychowawczyni klasy 1GH

ks. Bernard Bekalarz
religia

mgr Andrzej Biela
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 3C

mgr Anna Bielicka
wychowanie fizyczne, zajęcia sprawnościowe
wychowawczyni klasy 3i

mgr Marta Brudnik
religia, szkolny mediator

mgr Małgorzata Brzuchacz,
język angielski

mgr Agnieszka Czyżewska – Smela
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

mgr Joanna Danik – Kruk
matematyka, przedmioty zawodowe graficzne oraz reklamy
wychowawczyni klasy 2C

mgr Aleksandra Dereń – Specht
język angielski

mgr Edyta Dębicka
język polski, wiedza o społeczeństwie
wychowawczyni klasy 3AR

mgr Teresa Domaradzka
matematyka
wychowawczyni klasy 3D

mgr Magdalena Dorociak
fizyka, przedmioty zawodowe graficzne oraz reklamy
wychowawczyni klasy 1M

mgr Anna Dylewska
język angielski
wychowawczyni klasy 4H

mgr Magdalena Frontkiewicz
język polski, edukacja medialna
wychowawczyni klasy 2LO

ks. Krzysztof Głuszko
religia

mgr Eliza Golańska
geografia
wychowawczyni klasy 2GP

dr Ewa Górnicka
przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Monika Grzybowska
wychowanie fizyczne
wychowawczyni klasy 1GP

mgr Elżbieta Hańczaruk
matematyka
wychowawczyni klasy 4AR

mgr Agata Hebisz
język niemiecki

podinsp. Alicja Jędo
edukacja policyjna

mgr Alicja Koniewicz
język polski, bibliotekarz

mgr Monika Kordiaczyńska
język angielski
wychowawczyni klasy 2BS

mgr Tomasz Laferi
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2i

mgr Małgorzata Lubkiewicz
język polski
wychowawczyni klasy 4C

mgr Anna Ławniczak
język angielski

mgr Artur Marszałek
język angielski

mgr inż. Krzysztof Matuszak
edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie strzeleckie
wychowawca klasy 1BS

dr Magdalena Maziarz
edukacja medialna, język niemiecki

mgr Marta Mikoda
pedagog szkolny

mgr Barbara Müller
przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Paweł Nabiałczyk
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2MR

mgr Dorota Olender
pierwsza pomoc

mgr Blanka Opuchnik – Solik
przedmioty poligraficzne

mgr Elżbieta Orda
geografia, historia
wychowawczyni klasy 2D

mgr Jolanta Piasecka
psycholog

mgr Joanna Puławska
język polski, bibliotekarz

dr Anna Rej
język polski
wychowawczyni klasy 1LO

mgr Adam Rembisz
historia, historia i społeczeństwo

mgr Kamila Rosińska
chemia, biologia
wychowawczyni klasy 3HG

mgr Lucyna Seredyńska
język niemiecki
wychowawczyni klasy 2HG

mgr inż. Jacek Skórski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Małgorzata Słabicka – Kędra
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie i reklamy
wychowawczyni klasy 1R

mgr Sebastian Sobczak
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2AR

mgr Mateusz Sowa
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie, informatyka

mgr Ewa Swynarczuk
język niemiecki

mgr Artur Szpineta
geografia

mgr Kamila Turała
język angielski

mgr Andrzej Turski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Dorota Wagner
fizyka, biologia

mgr inż Bogusław Waligóra
przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Krzysztof Walaszczyk
przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

dr Anita Weber
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Jacek Węglowski
samoobrona

mgr Krystyna Wołowska
plastyka, przedmioty zawodowe reklamy

mgr Monika Zaklukiewicz
język angielski
wychowawczyni klasy 2GH

 

 

Skip to content