Dyrekcja i nauczyciele

Strona główna / Szkoła / Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

 

 

 

mgr Maria Domaradzka
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Oławie

Wicedyrektorzy

mgr Agnieszka Kuczmowska

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, nauczycielka geografii

mgr Ewa Stelczyk

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, nauczycielka matematyki i przedmiotów informatycznych

 

 

 

Nauczyciele

dr Jagoda Ambrozik- Haba,
przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradca zawodowy, wychowawczyni klasy 2G

Andrzej Bartkiewicz
przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Maria Bednarczyk
przedmioty zawodowe turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne
wychowawczyni klasy 3H

ks. Bernard Bekalarz
nauczyciel religii

mgr Andrzej Biela
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3i

mgr Anna Bielicka
wychowanie fizyczne oraz zajęcia sprawnościowe

mgr Marta Brudnik
religia i szkolny mediator

sierż. Mariusz Ciszkowicz
samoobrona

mgr Agnieszka Czyżewska – Smela
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
wychowawczyni klasy 3D

mgr Joanna Danik – Kruk
matematyka, wychowawczyni klasy 4C

mgr Aleksandra Dereń – Specht
język angielski, wychowawczyni klasy 3AR

mgr Edyta Dębicka
język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowawczyni klasy 1AR

mgr Teresa Domarazka
matematyka, wychowawczyni klasy 1D

mgr Magdalena Dorociak
fizyka, przedmioty zawodowe graficzne oraz reklamy
wychowawczyni klasy 4AR

mgr Anna Dylewska
język angielski, wychowawczyni klasy 2H

mgr Magdalena Frontkiewicz
język polski, wychowawczyni klasy 1i

mgr Eliza Golańska
geografia, wychowawczyni klasy 4H

dr Ewa Górnicka
przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie, podstawy przedsiębiorczości
wychowawczyni klasy 4G

mgr Monika Grzybowska
wychowanie fizyczne, wychowawczyni klasy 3C

mgr Elżbieta Hańczaruk
matematyka, wychowawczyni klasy 2AR

mgr Agata Hebisz
język niemiecki

podinsp. Alicja Jędo
edukacja policyjna

mgr Alicja Koniewicz
język polski, bibliotekarz

ks. Adam Kościk
religia

mgr Tomasz Laferi
wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Lubkiewicz
język polski

mgr Anna Ławniczak
język angielski

mgr Artur Marszałek
język angielski, wychowawca klasy 2D

mgr inż. Krzysztof Matuszak
edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie strzeleckie
wychowawca klasy 2i

dr Magdalena Maziarz
edukacja medialna

mgr Marta Mikoda
pedagog szkolny

mgr Barbara Müller
przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Paweł Nabiałczyk
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3i

mgr Katarzyna Nazar
przedmioty zawodowe graficzne i reklamy
doradca zawodowy

mgr Dorota Olender
pierwsza pomoc

mgr Jolanta Piasecka
psycholog

mgr Joanna Puławska
język polski, bibliotekarz

mgr Maria Rataj – Bachul
przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Kamila Rosińska
chemia, biologia, wychowawczyni klasy 1HG

mgr Lucyna Seredyńska
język niemiecki

mgr inż. Jacek Skórski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Małgorzata Słabicka – Kędra
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie i reklamy
wychowawczyni klasy 3G

mgr Mateusz Sowa
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie, informatyka

mgr Ewa Swynarczuk
język niemiecki, wychowawczyni klasy 1C

mgr Agnieszka Szawan – Paras
język niemiecki, wychowawczyni klasy 2C

mgr inż. Krzysztof Walaszczyk
przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

dr Anita Weber
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Krystyna Wołowska
przedmioty zawodowe reklamy, wiedza o kulturze

mgr Monika Zaklukiewicz
język angielski