Dyrekcja i nauczyciele

Strona główna / Szkoła / Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

mgr Maria Domaradzka
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Oławie

Wicedyrektorzy

mgr Agnieszka Szawan – Paras

wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
nauczycielka języka niemieckiego

mgr Ewa Stelczyk

wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego,
nauczycielka matematyki i przedmiotów informatycznych

Nauczyciele

dr Jagoda Ambrozik- Haba
przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradca zawodowy

mgr Maria Bednarczyk
przedmioty zawodowe hotelarskie i gastronomiczne
wychowawczyni klasy 2GH

mgr Andrzej Biela
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 1BS

mgr Anna Bielicka
wychowanie fizyczne, zajęcia sprawnościowe
wychowawczyni klasy 1G

dr Małgorzata Brzuchacz
język angielski
wychowawczyni klasy 1H

mgr Magdalena Chorąży
wychowanie fizyczne
wychowawczyni klasy 1BR

mgr Joanna Danik – Kruk
matematyka, przedmioty zawodowe reklamy
wychowawczyni klasy 4C

mgr Aleksandra Dereń – Specht
język angielski
wychowawczyni klasy 2BS

mgr Edyta Dębicka
język polski, wiedza o społeczeństwie

mgr Teresa Domaradzka
matematyka
wychowawczyni klasy 1GP

mgr Magdalena Dorociak
fizyka, przedmioty zawodowe reklamy
wychowawczyni klasy 3M

mgr Anna Dylewska
język angielski
wychowawczyni klasy 2H

mgr Magdalena Frontkiewicz
język polski, edukacja medialna
wychowawczyni klasy 4LO

mgr Maria Garbicz
fizyka

mgr Eliza Golańska
geografia
wychowawczyni klasy 4GP

dr Ewa Górnicka
przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie
wychowawczyni klasy 2G

mgr Monika Grzybowska
wychowanie fizyczne
wychowawczyni klasy 3GP

mgr Elżbieta Hańczaruk
matematyka
wychowawczyni klasy 2LO

mgr Agata Hebisz
język niemiecki

mgr Monika Jaworska
biologia, chemia, fizyka
wychowawczyni klasy 1LI

podinsp. Alicja Jędo
edukacja policyjna

mgr Alicja Koniewicz
język polski, bibliotekarz
wychowawczyni klasy 3LO

mgr Monika Kordiaczyńska
język angielski

ks. Paweł Krukowski
religia

mgr Marzena Królicka
język niemiecki
wychowawczyni klasy 4HG

mgr Tomasz Laferi
wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Lubkiewicz
język polski
wychowawczyni klasy 2RM

mgr Anna Ławniczak
język angielski

mgr Wioletta Maciejewicz – Guź
matematyka
wychowawczyni klasy 2GP

ks. Michał Marciniak
religia

mgr Artur Marszałek
język angielski

mgr inż. Krzysztof Matuszak
edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie strzeleckie
wychowawca klasy 3BS

dr Magdalena Maziarz
edukacja medialna, język niemiecki

mgr Rafał Mularczyk
psycholog szkolny

mgr Barbara Müller
przedmioty zawodowe hotelarskie

mgr Paweł Nabiałczyk
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 4MR

mgr Karolina Nawrat – Kawa
plastyka, przedmioty zawodowe reklamy

mgr Elżbieta Orda
geografia, historia, WOS, HiS, HiT

mgr Joanna Puławska
język polski, bibliotekarz

dr Anna Rej
język polski

mgr Adam Rembisz
historia, WOS, HiS, HiT
wychowawca klasy 1LO

mgr Kamila Rosińska
chemia, biologia
wychowawczyni klasy 1RM

mgr Natalia Rzepka
podstawy przedsiębiorczości

dr Marcin Sawicki
historia, WOS, HiS, HiT

mgr inż. Jacek Skórski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Małgorzata Słabicka – Kędra
przedmioty zawodowe gastronomiczne, hotelarskie i reklamy
wychowawczyni klasy 3R

mgr Sebastian Sobczak
wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 4AR

mgr Mateusz Sowa
informatyka

mgr Agata Straub
pedagog szkolny

mgr Ewa Swynarczuk
język niemiecki

inż. Karolina Trojanowska
przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Andrzej Turski
przedmioty zawodowe graficzne

mgr inż. Krzysztof Walaszczyk
przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka

dr Anita Weber
przedmioty zawodowe graficzne

mgr Jacek Węglowski
samoobrona

mgr Piotr Wróblewski
przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Monika Zaklukiewicz
język angielski
wychowawczyni klasy 4GH

Skip to content