Oferta 2018

Strona główna / Kandydat / Oferta 2018

OFERTA 2018/2019

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(MAT – ANG)  Nauczyciele, którzy od lat prowadzą własne firmy poligraficzne są gwarancją sukcesu zawodowego ucznia. Pracownia grafiki i druku jest nowocześnie wyposażona i uczeń rozwija tu swoje możliwości i talenty. Drukowanie 3D i projektowanie e-booków to elementy nowego programu nauczania, poza tym projekty graficzne uczniów wykorzystywane są przy imprezach szkolnych i powiatowych. W ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS w zakresie grafiki uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach.

Dobre wyniki w nauce i bardzo dobre na egzaminach zawodowych to nie wszystko! Jacek Skórski i Anita Weber to nauczyciele z pasją i długoletnim doświadczeniem w zawodzie, z powodzeniem prowadzą własne firmy projektowe. Potrafią zainteresować i zainspirować ucznia!

Technik organizacji reklamy

 

(MAT – ANG)  To kierunek, który łączy elementy ekonomii z zainteresowaniami artystycznymi. Zajęcia praktyczne, w pracowni reklamy polegają na wykorzystaniu wiedzy w działaniu, przygotowaniu projektów i kampanii reklamowych. Zajęcia w pracowni plastyczno – technicznej rozwijają wyobraźnię i pobudzają kreatywność. Uczniowie często organizują akcje informacyjne i promocyjne w szkole i poza nią, przygotowują wystawy prac i uczestniczą w wykładach na Uniwersytecie SWPS.

 

Współpraca z lokalnymi instytucjami w zakresie praktyk zawodowych i tworzenie kampanii społecznych oraz wizerunkowych powoduje, że uczniowie działają praktycznie, w odniesieniu do realiów rynku reklamy i pracy.

Technik hotelarstwa

 

(GEO – ANG)  To klasa dla osób, które lubią poznawać świat, uczyć się języków i wiążą swoją przyszłość z turystyką. Zajęcia zawodowe prowadzi były kierownik Hotelu EUROPEJSKI we Wrocławiu, co jest gwarancją rzetelnej wiedzy i praktyki. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych, dzięki czemu mogą wyjechać na miesiąc do Hiszpanii, Grecji czy Portugalii. Praktyki zawodowe odbywają w najlepszych wrocławskich hotelach oraz w naszych oławskich. Od kolejnego roku szkolnego uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach Wyższej Szkoły Handlowej.

Wielu uczniów TH już podczas nauki może dostać ciekawą pracę dodatkową w branży turystycznej, niejednokrotnie uczniowie odnosili sukcesy na Olimpiadzie Hotelarskiej, chętni uczą się języka hiszpańskiego w ramach różnych projektów unijnych, popularny cel podróży zawodowych to Malaga.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka

(BIOL – ANG) Nowość! Program napisany i realizowany przez nasze nauczycielki, które pracowały naukowo na Uniwersytecie Przyrodniczym – dr Jagodę Ambrozik – Habę i dr Ewę Górnicką. Organizacja procesów żywienia i gotowanie połączyliśmy z wiedzą o zdrowym żywieniu i trybie życia. Absolwent będzie przygotowany do pracy w gastronomii oraz na studia wyższe. Uczniowie mogą wyjeżdżać do Hiszpanii, Grecji czy Portugalii na praktyki projektowe.

Doświadczeni i cenieni nauczyciele przedmiotów zawodowych są gwarancją jakości! Praktyczne zajęcia w kuchni oraz wiedza o człowieku pozwalają realizować zainteresowania i ambicje. Praktyka w polskich i zagranicznych restauracjach i hotelach pomaga zdobywać doświadczenie a zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego  – wiedzę.To nowa propozycja dla młodzieży!

Technik mechanik – klasa mundurowa

(MAT – FIZ)  To więcej niż zwykły „MAT – FIZ”, ponieważ oprócz tych dwóch przedmiotów rozszerzonych, uczeń ma przedmioty politechniczne związane z konstrukcją maszyn, rysunkiem technicznym, projektowaniem części maszyn i urządzeń. Poznaje tajniki mechaniki pod okiem specjalistów, używa programów komputerowych do projektowania, sam wykonuje części. Dodatkowym atutem jest innowacja mundurowa, która pozwala poznać pracę w wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej. Dziewczyny mile widziane!

Technikum mechaniczne daje zawód najbardziej poszukiwany na rynku pracy, ale ważne jest to, że absolwent ma przewagę nad kolegą z LO – zna podstawy rysunku technicznego i konstrukcji maszyn, ma dobry start na politechnice.

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Szkoła w cyklu trzyletnim, w klasie wielozawodowej. Uczniowie przyuczają się do zawodu podczas zajęć praktycznych z wybranych zakładach pracy (dwa i trzy razy w tygodniu) oraz na wyjazdowych kursach zawodowych. W szkole uczą się przedmiotów ogólnych.

Zawody: mechanik, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, stolarz, murarz, fryzjer. Możliwy jest także wybór innego zawodu, po konsultacji w sekretariacie szkoły. BS I stopnia to system dualny! W kształceniu biorą udział szkołą i pracodawcy. Instytucją wspomagającą jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Oławie.

 

LO – klasa dziennikarsko – filmowa

(WOS – GEO – ANG)  To miejsce humanistów zainteresowanych mediami i filmem. Tu odbywają się zajęcia z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, spotkania z dziennikarzami. Uczniowie wyjeżdżają na obozy filmowe w Łodzi, wycieczki przedmiotowe do Warszawy, biorą udział w konkursach i olimpiadach tematycznych oraz praktycznych warsztatach filmowych i dziennikarskich. Zdobywają wiedzę o mediach i filmie na  wykładach na uczelniach. Każdy uczeń ma możliwość zrobienia własnego filmu lub materiału prasowego.

Innowację wspomagają: Zbigniew Pryjda z OTvK i Kamil Tysa, absolwent klasy dziennikarskiej i dziennikarz „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie, autorką programu i nauczycielką edukacji medialnej jest Magdalena Maziarz.

LO – klasa policyjna

 

(WOS – GEO – ANG) Miejsce dla pasjonatów sportu, porządku i przygody. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze policji, instruktor samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelania. Uczniowie wyjeżdżają na obozy taktyczno – wojskowe, wycieczki do jednostek służb mundurowych, biorą udział w turniej dla klas policyjnych. Każda klasa ma zajęcia sprawnościowe oparte na programie testów do policji. Przedmiot edukacja policyjna to zajęcia z zakresu funkcjonowania policji, z psychologii, strzelania i samoobrony.

Podinsp.. Alicja Jędo jest współautorką innowacji i prowadzi zajęcia z edukacji policyjnej, KPP w Oławie wspiera innowację! Zajęcia z samoobrony prowadzi sierż. Mariusz Ciszkowicz.