15/09/2016

Informacje dla słuchaczy

Zbiorczy plan wszystkich KKZ

plan kkzety 2017

————————————————————————————————–

KKZ A.55

Pierwsze zajęcia odbędą się 28 października.

Plan zajęć A.55

—————————————————————————————————

KKZ A.26

Plan zajęć: Plan zajęć A.26

——————————————————————————————————-

KKZ T.15

KKZ T.15 rozpoczyna się 16 września 2017 roku i kończy 24 kwietnia 2018 roku.

Plan zajęć: Plan zajęć T.15 1

Słuchacze zobowiązani są realizować praktykę zawodową u pracodawcy.

———————————————————————————————————————————————————-

KKZ A.25

Plan zajęć do końca kursu: plan zajęć A.25 – III semestr

——————————————————————————————————–

KKZ. T9

Plan zajęć od września do listopada: Plan T.9 III semestr

Egzamin odbędzie się w sesji styczniowej. Deklarację należy wypełnić we wrześniu i złożyć w sekretariacie szkoły.

———————————————————————————————————

KKZ M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Plan zajęć: Plan zajęć M.44

Regulamin organizacji KKZ w CKZiU w Oławie: REGULAMIN ORGANIZACJI kkz CKZiU Oława