02/02/2017

Dokumenty projektowe

Regulamin rekrutacji – Oława – regulamin obowiązujący wszystkich uczestników projektu

Nauczyciele biorący udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych wypełniają następujące dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela- Oława

Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela- Oława

Oświadczenie kandydata (nauczyciel)- Oława

Uczniowie biorący udział w kursach zawodowych, językowych, doskonalących, stażach i praktykach oraz doradztwie zawodowym, a także słuchacze KKZ wypełniają następujące dokumenty:

Formularz rekrutacyjny dla ucznia- Oława

oświadczenie uczestnika zał 10 Oława

Oświadczenie kandydata (uczeń)- Oława z KKZ