Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Strona główna / Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

Klasa wielozawodowa

 • kształcenie ogólne
 • kształcenie w zakresie zawodowym praktycznym
 • kształcenia w zakresie zawodowym teoretycznym

Język obcy

 • język angielski

Chcesz przede wszystkim zdobyć zawód i nie masz jeszcze określonych planów kształcenia na przyszłość? Wybierz klasę branżową.

Trzy lata nauki zawodu u pracodawcy, miesięczne kursy teoretyczne i edukacja w szkole to filary, na których zbudowane jest kształcenie w klasach wielozawodowych. Uczeń sam znajduje miejsce praktyki, w zawodzie, który wybrał.

Po ukończeniu szkoły, absolwent przystąpi do egzaminu zawodowego i będzie mógł podjąć pracę zawodową lub połączyć ją z dalszą nauką – w II klasie liceum dla dorosłych lub w branżowej szkole II stopnia.  

 • kształcenie ogólne odbywa się w szkole;
 • kształcenie w zakresie zawodowym praktycznym odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą;
 • kształcenia w zakresie zawodowym teoretycznym odbywa się na miesięcznych turnusach w Centrach Kształcenia Praktycznego (m.in. w Oleśnicy, Świdnicy, Głubczycach);
 • ukończenie branżowej szkoły I stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji (dotyczącej wybranego zawodu) umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.

Zawody, spośród których możesz wybrać:

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • elektromechanik 
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • murarz – tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz

W sprawach dotyczących wyboru zawodu możesz skorzystać z pomocy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Oławie (ul. 1 Maja, tel. 71 313 29 16). Cech dysponuje listą zawodów, pracodawców oraz pomaga w organizacji praktyki.

Skip to content