02/10/2017

Od dyskryminacji do ludobójstwa- warsztaty we Wrocławiu

25.09.2017 uczniowie grup policyjnych z 1D, 2D i 3D, wraz z paniami: Agnieszką Czyżewską- Smelą, Edytą Dębicką i Joanną Puławską, wzięli udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy odwiedzili Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wraz z prowadzącymi zajęcia, panią dr Agnieszką Florczak i panem dr. hab.  Arkadiuszem Domagałą, rozmawiali o uprzedzeniach i stereotypach.

Resized_20170925_131610

 

Obejrzeli także film pod tytułem ,,Niebieskoocy”, w którym ukazano eksperyment Jane Elliott. Bohaterka filmu uważa, że „osoba, która wychowała się w amerykańskim społeczeństwie jest ukształtowana do bycia rasistą/tką. Żyjemy w różnych światach, jeden jest czarny, a drugi biały”. Elliott jest przekonana, że najlepszą metodą uczenia o rasizmie jest stworzenie sytuacji, w której biali doświadczą na sobie dyskryminacji.

Resized_20170925_094459

W „Niebieskookich” obserwujemy grupę 40 osób. Są wśród nich nauczyciele/lki, policjanci/tki, pracownicy/ce administracji i pomocy społecznej. Osoby o różnym kolorze skóry, pochodzeniu, kobiety i mężczyźni. Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń. Podejście Jane Elliott jest szczególnie trafne dzisiaj. Pokazuje niezbicie, że nawet bez prawnej dyskryminacji, mowa nienawiści, obniżone oczekiwania i odrzucające traktowanie mogą mieć niszczycielski wpływ na osiągnięcia osób z grup mniejszościowych. Czarni członkowie grupy przypominają pozostałym, że są poddawani takiemu stresowi nie tylko przez kilka godzin podczas warsztatu, ale każdego dnia, przez całe życie. Elliott podkreśla że mechanizmy działania seksizmu, homofobii i ageizmu są takie same. Uczestników doświadczenia podzielono na dwie grupy według nieistotnej cechy dla nich charakterystycznej, jaką jest kolor oczu. Osoby o niebieskich oczach były tymi ,,gorszymi”. Jane Elliott poniża je, aby pokazać im, z jakimi trudnościami boryka się społeczność afroamerykańska.

Resized_20170925_094511

 

Po obejrzeniu filmu uczestnicy zajęć rozważali poruszony w nim problem dyskryminacji. Mowa była też o tym, że uprzedzenia mogą doprowadzić do ludobójstwa, tak jak niejednokrotnie miało to miejsce w historii ( zbrodnie w Srebrenicy w byłej Jugosławii czy Ruandzie).

Po warsztatach osoby zainteresowane obejrzały wystawę dotyczącą patriotyzmu w czasie pokoju. Pani dr Małgorzata Alberska opowiedziała o historii naszych symboli i barw narodowych.      Naładowani sporą dawką istotnych informacji wróciliśmy do Oławy.

 

Aleksandra Jastrzębska i Edyta Dębicka

Biuletyn Informacji Publicznej