10/09/2017

I Zebranie z rodzicami

13 września 2017 roku, o 16.30 rozpocznie się pierwsze w tym roku zebranie z rodzicami. 

zabranie

Wychowawcy klas przedstawią lub przypomną rodzicom: statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, struktury i organizację pracy Szkolnej Rady Rodziców, zasady i tryb dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole, organizację pracy szkoły, procedury egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowy harmonogram spotkania będzie wywieszony na drzwiach wejściowych w dniu zebrania.

Biuletyn Informacji Publicznej