04/02/2018

Czytamy w językach obcych – regulamin konkursu

Zapraszamy do udziau

 

Regulamin konkursu czytelniczego w języku niemieckim „VEREINFACHTE LEKTÜREN”

Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności językowych
 • zachęcanie uczniów do czytania w języku niemieckim
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i ich kulturze
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie CKZiU, którzy do 4 stycznia 2018 r. zgłoszą chęć uczestnictwa w rywalizacji wraz z podaniem tytułu przeczytanej lektury.
 2. Uczniowie zobowiązani są przeczytać jedną lekturę uproszczoną na odpowiednim poziomie spośród tytułów dostępnych u nauczycieli języka niemieckiego.
 3. Konkurs będzie miał formę testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Pytania sprawdzać będą znajomość słownictwa i treści przeczytanych książek oraz umiejętność interpretacji tekstu. W przypadku pytań otwartych oceniana będzie oryginalność i pomysłowość odpowiedzi oraz poprawność gramatyczna i bogactwo językowe.
 4. Konkurs odbędzie się w CKZiUw Oławie w lutym 2018r.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Regulamin opracowała: Agnieszka Szawan-Paras

Biuletyn Informacji Publicznej