Akcja Żonkile

Akcja Żonkile

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Uczniowie rozdawali żółte kwiaty na terenie szkoły, a także przypomnieli o tej ważnej rocznicy lokalnej społeczności.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Dlaczego żonkile? Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało do 16 maja 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.

Skip to content