Rodacy – Bohaterom. Kwesta Wolontariuszy CKZiU na cmentarzu w Oławie

Rodacy – Bohaterom. Kwesta Wolontariuszy CKZiU na cmentarzu w Oławie

1 listopada 2023 roku wolontariusze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemien, kwestowali na rzecz ratowania kresowych mogił oraz wsparcia naszych Rodaków na wschodzie. Stowarzyszenie Odra-Niemen od wielu lat kwestuje na cmentarzach w całej Polsce.

Nasi Wolontariusze zbierali fundusze na organizację Zaduszek Kresowych (zakup zniczy i transport grup na Kresy),  remonty miejsc pamięci na wschodzie oraz wsparcia kresowych środowisk. Jest to coroczna akcja, dzięki której Organizacja pozyskuje środki na swoją działalność. W ciągu kilkunastu lat członkowie Stowarzyszenia brali udział w renowacji ponad dwudziestu nekropolii.

Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy! Wasze wsparcie pozwoli nam skutecznie działać na Kresach Wschodnich w celu opieki nad Rodakami i ochrony miejsc pamięci narodowej.

Dziękujemy również wszystkim Wolontariuszom – bez Waszej pracy i poświęcenia nie byłoby takiego sukcesu.

Opiekę nad uczniami sprawowali W. Maciejewicz – Guź i A. Rembisz

 

Skip to content