Upamiętnili polskich policjantów pomordowanych przez NKWD

Upamiętnili polskich policjantów pomordowanych przez NKWD

Uczniowie klasy 1LO o profilu policyjnym uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Wrocławiu, upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez Sowietów.

W pierwszej części uczniowie zapoznali się z wystawą ,,Golgota Wschodu” przedstawiającą losy polskich zesłańców na ,,nieludzką ziemię.”

Kara zesłania miała kilka kategorii. Jedną z nich była katorga – czyli zasądzana na podstawie kodeksu wojskowego przymusowa praca w kopalniach, przy budowie linii kolejowych lub w różnych zakładach przemysłowych.

Inna kategoria to tzw. osiedlenie zasądzane na mocy wyroku sądowego lub orzeczone w trybie administracyjnym przymusowe osiedlenie na Syberii, połączone niekiedy z utratą praw cywilnych i konfiskatą majątku.

W drugie części uczniowie wystawili wartę przy pomniku ,,Golgota Wschodu.” Miejscu poświęconym pamięci wszystkich zesłańców, a także funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy byli jeńcami obozów w Ostaszkowie, Starobielski, Kozielsku, a zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu, Twerze, Miednoje.

Podczas uroczystości symboliczny wieniec złożył m.in. nadinspektor Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w asyście kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji, a także przedstawiciele organizacji sybirackich oraz rodziny policjantów.

W uroczystym apelu Pan komisarz Arkadiusz Majcherek – naczelnik wydziału prezydialnego KWP podkreślał, że zbrodni Katyńskiej dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego: Biura Politycznego WKP(b). Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek Ławrentija Berii: rozstrzelać! W uzasadnieniu wniosku czytamy: to „zatwardziali, nie rokujący poprawy wrogowie władzy sowieckiej”. Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata.

Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych.

Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. Będzie jednak także świadectwem tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę.

Dziękujemy panu kom. Mariuszowi Modelskiemu – Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego oraz pani Kamili Skłodowskiej – Zastępcy Kustosza Izby Pamięci KWP we Wrocławiu, za umożliwienie uczestnictwa w tak doniosłym wydarzeniu.

 

 

Skip to content