V Powiatowa Gala Talentów ‘TALENT ROKU 2023’

V Powiatowa Gala Talentów ‘TALENT ROKU 2023’

Serdecznie zapraszamy do udziału

w V Powiatowej Gali Talentów ‘TALENT ROKU 2023’

organizowanej przez

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

przy ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 w Oławie.

Celem organizacji Gali Talentów jest przede wszystkim promowanie wspierania i rozwijania uzdolnień uczniowskich w środowisku lokalnym, ale także zachęcenie młodego pokolenia do pogłębiania swoich zainteresowań oraz kształtowania poczucia własnej wartości.

REGULAMIN V POWIATOWEJ GALI TALENTÓW

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Skip to content