Wizyta w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wizyta w Izbie Pamięci           Komendy Wojewódzkiej Policji          we Wrocławiu

Uczniowie klasy 1LO o profilu dziennikarsko-policyjnym uczestniczyli w warsztatach poświęconych historii Policji Państwowej w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Spotkanie poprowadzili funkcjonariusze KWP oraz pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej opowiadając o powstaniu Policji Państwowej, realizowanych przez nią zadaniach, a także o służbie policjantów w okresie II Rzeczpospolitej.

Przedwojenna Policja Państwowa należała do najlepszych formacji policyjnych w Europie. Polscy policjanci złożyli wiele świadectw patriotyzmu, poświęcenia i męstwa. W 1925 roku w szeregi Policji Państwowej wstąpiły kobiety. Początkowo było to 30 pań, a do II wojny światowej, do września 1939 roku, kobiet w Policji Państwowej służyło już ponad 300 kobiet.  Na ich czele stanęła Stanisława Paleolog ‒ późniejsza żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka walk w Powstaniu Warszawskim.

Niestety 1 i 17 września 1939 roku to daty, które na zawsze zmieniły losy funkcjonariuszy policji. Duża część z nich trafiła do radzieckiej niewoli. Dla wielu skończyło się to tragicznie. Tysiące policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb zginęło od strzału w tył głowy. Zostali pochowani w masowych mogiłach wśród gęstych lasów w okolicach Charkowa, Miednoje i Katynia. Zginęli, ponieważ służyli Rzeczpospolitej i stanowili zagrożenie dla okupanta.

Ich poświęcenie dla ojczyzny wymaga ciągłego przypominania. Są oni wzorem dla innych, w tym dla młodych policjantów, którzy muszą być świadomi, jaka odpowiedzialność spoczywa na ich ramionach i jakiego poświęcenia wymaga służba państwu i jego obywatelom.

Poznanie historii Policji Państwowej oraz kultywowanie pamięci i tradycji policji wpisuje się w założenia profilu klasy policyjnej, a także służy budowaniu świadomego społeczeństwa, co w przypadku młodych ludzi jest szczególnie istotne. Liczymy, że dzięki takim spotkaniom, część licealistów, która zamierza wstąpić w policyjne szeregi, utwierdzi się w przekonaniu, że będzie to właściwy wybór.

Skip to content