I Oławskie Forum Edukacyjno-Biznesowe

I Oławskie Forum Edukacyjno-Biznesowe

29 listopada 2022 roku o godz. 10:00, w auli warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Oławie przy ul. Ks. F. Kutrowskiego 31, odbędzie się I Oławskie Forum Edukacyjno-Biznesowe.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmacnianie współpracy szkół branżowych z otoczeniem pracodawców oraz szkół wyższych na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowana go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W takcie tego spotkania omówione zostaną między innymi kwestie zatrudniania młodocianych pracowników oraz tworzenia klas patronackich.

Udział w Forum potwierdził starszy wizytator Kuratorium Oświaty Piotr Krzywda – koordynator ds. kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty, Pani Magdalena Szargut – zastępca koordynatora, Piotr Górski – prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz lokalni pracodawcy.

Wszystkich przedsiębiorców i edukatorów zainteresowanych udziałem w Forum prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 313 27 11).

Skip to content